Warmińsko-mazurskie: Kolejne mobilne dyżury pracowników ZUS

Warmińsko-mazurskie: Kolejne mobilne dyżury pracowników ZUS
Fot. ZUS

Od 1 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje program Dobry start 300+ dla uczniów w zakresie rozpatrywania wniosków oraz dokonywania wypłaty świadczeń.

W czasie przeznaczonym na składanie wniosków organizujemy dyżury pracowników ZUS, którzy pomogą w założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz wysłaniu wniosku za jej pośrednictwem.

Osoby, które chcą złożyć wniosek o świadczenie 300+ muszą posiadać : rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie; dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start; informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci; orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia; oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyżurach i korzystania z pomocy naszych ekspertów.

Najbliższe dyżury pracowników ZUS organizowane przez ZUS w Elblągu:


Nazwa   Adres Termin dyżuru
1 Pracownicy Biura Terenowego ZUS w Braniewie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Braniewo,
 ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo.
23.08.2021r.
od godz. 10:00
2 Pracownicy Inspektoratu ZUS
w Ostródzie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda. 24.08.2021r. 08:00 – 10:00
3 Pracownicy Biura Terenowego ZUS w Braniewie Urząd Gminy Lelkowo 21,  
14-521 Lelkowo.
24.08.2021r.  
09:00 – 13:00
4 Pracownicy Biura Terenowego ZUS w Braniewie Miejski Dom Kultury Pieniężno,
 ul. Sienkiewicz 4, 14-520 Pieniężno.
25.08.2021r.
09:00 – 12:00
5 Pracownicy Inspektoratu ZUS
w Ostródzie
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Ostróda
z siedzibą w Grabinie 17 ,
14-106 Szyldak.
27.08.2021r.,
od godz. 10:00
Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
Print Friendly, PDF & Email