Warmińsko-mazurskie: Dalsze zawieszenie ŚDS i WTZ

Warmińsko-mazurskie: Dalsze zawieszenie ŚDS i WTZ
Fot. Rafał Sułek

W związku z pandemią koronawirusa oraz dużą ilością zakażeń w regionie, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o dalszym zawieszeniu działalności m.in. WTZ i ŚDS.

Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję administracyjną o przedłużeniu czasowego zawieszenia działalności, w terminie od 15 marca 2021 r. do 4 kwietnia 2021 r. dziennych domów i klubów seniora – w tym placówek działających w ramach Programu „Senior+”; środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Print Friendly, PDF & Email