W Rypinie otwarto dom dziecka dla podopiecznych z niepełnosprawnością

W Rypinie otwarto dom dziecka dla podopiecznych z niepełnosprawnością
Fot. UM Rypin

Wczoraj w Rypinie w woj. kujawsko-pomorskim uroczyście otwarto dom dziecka przeznaczony dla podopiecznych z niepełnosprawnościami. O codziennym życiu w nowoczesnym ośrodku Pierwszej Damie opowiedzieli jego młodzi mieszkańcy.

W uroczystości otarcia placówki udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, poseł Joanna Borowiak, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, Zbigniew Sosnowski – wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Paweł Zgórzyński, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, Jarosław Sochacki – Starosta Rypiński, a także członkowie zarządu i radni Rady Powiatu Rypińskiego. Miasto reprezentowali: Paweł Grzybowski, burmistrz Miasta Rypin i Sławomir Malinowski, przewodniczący rady miasta oraz wiceprzewodnicząca rady Barbara Górecka.

Wśród przybyłych gości był również znany muzyk i przyjaciel rypińskiego Domu Dziecka Michał Wiśniewski. Obecna była także gospodarz tego miejsca, dyrektor Domu Dziecka im. Janusza Korczaka Joanna Śmigielska.

We wtorek poprzez łączenie internetowe z dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego oraz Starostą Rypińskim spotkała się także Pierwsza Dama. Rozmawiano o uroczyście otwartej kilka godzin wcześniej placówce, będącej domem dla czternaściorga podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.

Obiekt został wyposażony w kameralne pokoje, zapewniające młodym mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i komfort zbliżony do warunków domu rodzinnego, jak również, w pomieszczenia umożliwiające prowadzenie terapii i rehabilitacji.

Na terenie ośrodka znajdują się boiska sportowe, a także plac zabaw dla młodszych dzieci, mały park, działki owocowo-warzywne, sad oraz zieleńce. W pobliżu ma powstać również dom seniora, a przyjęty model międzypokoleniowej współpracy ma przysłużyć się budowaniu relacji między osobami starszymi i dziećmi.

Dyskusja dotyczyła także dotychczasowej, nadal funkcjonującej placówki opiekuńczej dla dzieci, pracy ośrodka przed wybuchem pandemii oraz w trakcie jej trwania.

Następnie Małżonka Prezydenta rozmawiała z dziećmi, które opowiedziały o wielkiej zmianie w ich życiu: nowych pokojach, wyposażeniu placówki, podziale obowiązków w kuchni, ale także o nauce zdalnej, planach na wakacje i zainteresowaniach. Pierwsza Dama życzyła swoim rozmówcom samych wspaniałych chwil spędzonych w nowym miejscu, odpowiadała na pytania najmłodszych, a mieszkańców obu domów zaprosiła do wizyty w Pałacu Prezydenckim, gdy tylko warunki związane z pandemią na to pozwolą.

Inwestycja w Rypinie kosztowała ponad 4,5 mln złotych, z czego blisko 3,5 mln złotych to dofinansowanie unijne przekazane przez samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

prezydent.pl / UM Rypin
Print Friendly, PDF & Email