W Radomiu powstanie ogród sensoryczny

W Radomiu powstanie ogród sensoryczny
Fot. Pixabay

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomiu powstanie ogród sensoryczny. To jeden ze zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego.

Projekt został zgłoszony przez społeczność SOSW.
– To jeden z ciekawszych projektów, które znalazły się w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Wprawdzie wśród zgłaszanych propozycji jest wiele takich, które dotyczą tworzenia zielonych miejsc wypoczynku, ale ten projekt jest szczególny. Mówimy bowiem o budowie wyjątkowego ogrodu, który będzie nie tylko ogólnodostępnym miejscem relaksu, ale też szeroko pojętej terapii i usprawniania osób z niepełnosprawnościami – mówi wiceprezydent Radomia, Mateusz Tyczyński.

Jak argumentowali w swoim uzasadnieniu wnioskodawcy: „ogród będzie wspomagał rozwój dzieci zdrowych oraz z zaburzeniami przetwarzania polisensorycznego. Będzie wspierał edukację uczniów z niepełnosprawnościami oraz uzupełniał tradycyjne formy rehabilitacji i profilaktyki zdrowia osób dorosłych. Utworzony w ogrodzie plac zabaw będzie dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Odpowiednio zaprojektowane ścieżki przyrodnicze edukacyjne będą wsparciem w kształceniu środowiskowym dzieci i młodzieży. Zaplanowane są: ogród zapachu, dźwięku, dotyku, barw, ścieżki sensoryczne o różnych fakturach oraz ścieżka przyrodniczo-edukacyjna do aktywnego wypoczynku”.

Na oferty w przetargu Urząd Miejski czeka do 15 lutego. Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, wykonanie ścieżek edukacyjnych o różnorodnych nawierzchniach, dostawę i montaż urządzeń sensorycznych i edukacyjnych, wykonanie kopca widokowego, a także nasadzeń w ogrodach sensorycznych, rabat kwiatowych, warzywnych i zieleńców trawiastych. Cały teren ma być oświetlony. Mają też zostać ustawione elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci.

Ogród sensoryczny ma służyć zarówno uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, jak i innym osobom, w tym m. in. dzieciom z pobliskich przedszkoli, dzieciom objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osobom niepełnosprawnym, uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej.

radom.pl
Print Friendly, PDF & Email