W październiku XV Forum Rynku Zdrowia

W październiku XV Forum Rynku Zdrowia
Fot. Adminstrator

Trwa rejestracja na XV Forum Rynku Zdrowia, które odbędzie się 21 i 22 października 2019 r. w Warszawie. Na program jubileuszowej edycji tego wydarzenia złoży się 21 sesji. Nie zabraknie dyskusji o polityce zdrowotnej, organizacji, finansach i zarządzaniu w sektorze medycznym, a także sesji dotyczących terapii wybranych chorób oraz najnowszych technologii medycznych.

– Tym razem podczas Forum Rynku Zdrowia spotkamy się tydzień po wyborach parlamentarnych. Stwarza to świetną okazję do omówienia kluczowych zagadnień dla przyszłości systemu opieki zdrowotnej w Polsce – informują organizatorzy.

Ta jesienna, dwudniowa konferencja co roku gromadzi ponad 1000 uczestników. Poniżej prezentujemy wybraną tematykę sesji XV Forum Rynku Zdrowia dotyczących strategicznych kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej, w tym między innymi finansowania świadczeń, funkcjonowania szpitali, kadr medycznych i polityki lekowej:

 • Bilans najważniejszych zmian, decyzji i planowanych rozwiązań w polskim systemie ochrony zdrowia – mamy strategię?
 • Kampania wyborcza i co dalej? Potrafimy uwolnić opiekę zdrowotną od politycznego przetargu?
 • Jest diagnoza, są recepty, będzie leczenie? Przegląd wniosków i rekomendacji z wybranych debat i raportów o ochronie zdrowia w Polsce.
 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce.
 • Publiczne i prywatne nakłady na zdrowie – kilka metod liczenia.
 • Tzw. ustawa 6 procent – zapisy i praktyczny wymiar tej regulacji.
 • Źródła finansowania ochrony zdrowia – czy wykorzystujemy wszystkie możliwości?
 • Modele ubezpieczeń zdrowotnych – pytania i propozycje.
 • Czy naprawdę mamy w Polsce system ubezpieczeniowy?
 • Wszystko dla wszystkich tylko za publiczne pieniądze?
 • Rozwiązania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach.
 • Zawody medyczne – opieka zdrowotna to nie tylko lekarze i pielęgniarki.
 • Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, czyli gra bardzo zespołowa.
 • Punkt widzenia zależy od miejsca pracy – system ochrony zdrowia z perspektywy różnych grup zawodowych.
 • Nowe zawody odpowiedzią na współczesne wyzwania w ochronie zdrowia?
 • Szpitale na systemowej mapie kraju – dziś i jutro.
 • Sieć szpitali – kolejne podsumowania, wnioski i propozycje.
 • Liczba i struktura szpitali, oddziałów, łóżek, hospitalizacji – wskaźniki do poprawy; wnioski z nowych map potrzeb zdrowotnych.
 • Szpital jako najdroższy hotel w mieście – ten „model” już się nie sprawdza.
 • Polityka lekowa.
 • Bezpieczeństwo lekowe – perspektywa decydentów, producentów, środowiska medycznego i pacjentów.
 • Losy dokumentu „Polityka Lekowa Państwa”.
 • Ocena lekowych technologii medycznych i system refundacyjny – stan obecny i postulowane rozwiązania.

Forum Rynku Zdrowia stało się jedną z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat poświęconych ochronie zdrowia, między innymi z udziałem: wybitnych postaci medycyny, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzystów, menedżerów podmiotów leczniczych, pacjentów, ekspertów, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i dostawców współpracujących z sektorem medycznym. W poszczególnych panelach dyskusyjnych udział wezmą między innymi (kolejność alfabetyczna):

 • Krzysztof Bukiel, przewodniczący, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
 • Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,
 • Piotr Czauderna, kierownik, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, koordynator, Sekcja Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP,
 • Marcin Czech, Interdisciplinary Studies In Pharmaceutical Management Programmes Director, Warsaw University of Technology Business School, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019,
 • Beata Drzazga, właściciel, prezes, BetaMed, Narodowa Rada Geriatrii i Gerontologii w Warszawie,
 • Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia, Adamed Pharma,
 • Jerzy Friediger, członek prezydium, Naczelna Rada Lekarska, dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie,
 • Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
 • Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Paweł Górski, przewodniczący, Rada Społecznej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia”, kierownik, Klinika Pneumonologii i Alergologii I Katedry Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Krzysztof Groyecki, wiceprezes zarządu, Asseco Poland,
 • Paweł Hincz, partner, Head of Life Sciences, Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy,
 • Rafał Holanowski, prezes zarządu, Supra Brokers,
 • Grzegorz Juszczyk, dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
 • Michał Kaźmierski, dyrektor generalny na Polskę oraz Kraje Bałtyckie, Gilead Sciences,
 • Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych, Philips Healthcare,
 • Magdalena Kołodziej, wiceprezes zarządu, koordynator merytoryczny ds. potrzeb pacjentów w programie Kordian, Fundacja My Pacjenci,
 • Krzysztof Kopeć, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
 • Jacek Krajewski, prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,
 • Maciej Kuźmierkiewicz, wiceprezes, Region Europy Wschodniej, IQVIA,
 • Krzysztof Madej, wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska,
 • Waldemar Malinowski, prezes zarządu, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, wiceprezes zarządu, Jaworskie Centrum Medyczne,
 • Zofia Małas, prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
 • Andrzej Mądrala, wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, prezes zarządu, Centrum Medyczne MAVIT,
 • Beata Małecka-Libera, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia,
 • Alina Niewiadomska, prezes, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
 • Agnieszka Pachciarz, dyrektor, Wielkopolski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes, Naczelna Rada Aptekarska,
 • Anna Rulkiewicz, prezes zarządu, LUX MED, prezes, Pracodawcy Medycyny Prywatnej,
 • Zdzisław Sabiłło, dyrektor generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED,
 • Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
 • Bernard Waśko, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Krzysztof Zaczek, wiceprezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, prezes zarządu, Szpital Murcki.

21 października odbędzie się także Gala Rynku Zdrowia, podczas której uroczyście wręczone zostaną Portrety Polskiej Medycyny – coroczne wyróżnienia przyznawane przez redakcję magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

Szczegółowy program XV Forum Rynku i rejestracja na: forumrynkuzdrowia.pl.

Organizatorem Forum Rynku Zdrowia jest Grupa PTWP, wydawca magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Print Friendly, PDF & Email