W MRiPS o pomocy obywatelom Ukrainy

W MRiPS o pomocy obywatelom Ukrainy
Fot. MRiPS

Minister Marlena Maląg i wiceminister Barbara Socha spotkały się w środę z Marinem Din Kajdomcaj, Przedstawicielem UNHCR – Agencji ONZ ds. Uchodźców. Rozmowy dotyczyły wsparcia Polski w udzielaniu pomocy Ukraińcom.

UNHCR koordynuje wysiłki międzynarodowej społeczności oraz wszystkich agend ONZ na rzecz pomocy uchodźcom oraz wspieranie państw ich przyjmujących. Działa także w Polsce.

Polska pomaga od początku

Do Polski od 24 lutego przybyło 2,9 mln Ukraińców. Od pierwszych dni otaczani są pomocą. Jej formy i zakres przedstawiła minister Marlena Maląg. Omówiła wszystkie jej etapy – od zapewnienia bezpieczeństwa, przez zapewnienie dachu nad głowa i wyżywienia, aż po zagwarantowane specustawą otwarcie rynku pracy i włączenie w system świadczeń rodzinnych, socjalnych, zdrowotnych i edukacji.

– Rząd koordynuje te działania i przekazuje wsparcie finansowe Polakom, przyjmujących Ukraińców do swoich domów oraz samorządom, realizującym zadania zlecone czy organizacjom pozarządowym – mówiła minister Maląg.

Dzieci pod uwagą

Szczególnym wsparciem i opieką objęte są dzieci, przybywające do Polski z sierocińców lub bez opieki. Te rozwiązania naświetliła wiceminister Barbara Socha. Przywołała dwa powołane sztaby: ewakuacji i miejsc dla dzieci, wraz z centralnym hubem w Stalowej Woli.

–  Na życzenie i w porozumieniu ze stroną ukraińską prowadzimy szczegółową rejestrację wszystkich nieletnich, oraz ich opiekunów, gromadzimy dane o ich miejscu pobytu i ewentualnej relokacji – wyjaśniała wiceminister Socha. –  Nie odbywają się ich wyjazdy poza granice Polski bez zgody strony ukraińskiej.

Będzie wsparcie finansowe

Marin Din Kajdomcaj zauważył, że tak wielki napływ osób w tak krótkim czasie jest stanem niespotykanym i musi stwarzać wiele problemów, na które nikt nie był przygotowany. Równocześnie wyraził uznanie dla Polskich władz i Polaków za dotychczasowe działania.

Poinformował, że dziś (w środę – red.) rusza regionalny plan działań na rzecz uchodźców. Jego budżet to 1,8 mld USD, podzielone między Polskę – której ma przypaść 710 mln USD, Czechy, Rumunię, Węgry i Mołdawię. Kolejne 2 miliardy dolarów zostaną skierowane na pomoc wewnątrz Ukrainy, gdzie przesiedliło się 8 mln osób.

„Niebieskie punkty” UNHCR

UNCHR otwiera także w Polsce „Niebieskie centra”, w których Ukraińcy mogą otrzymać wsparcie finansowe, pomoc prawną i potrzebne informacje.

Przedstawiciel UNHCR zwracał uwagę na konieczność dostosowania pomocy do specyficznych potrzeb i wymagań, jakie mają określone grupy osób – np. starszych lub z niepełnosprawnością.

– Te uwagi wpisują się w podjęte już przez polski rząd działania, dotyczące tworzenia dokładnych baz danych i wprowadzenia długofalowego pakietu pomocowego – podsumowała minister Marlena Maląg.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email