W maju „Emerytura+”

W maju „Emerytura+”
Fot. Pixabay

W maju 2019 roku emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 888 złotych netto. W czwartek (4.04) sejm przegłosował rządowy projekt ustawy o tzw. 13. emeryturze.

Posłowie niemal jednogłośnie przyjęli projekt ustawy w tej sprawie. Za było 396 parlamentarzystów, przeciw 3, wstrzymało się 19.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. mają prawo do pobierania emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego czy emerytury pomostowej. Ustawa przewiduje, że „trzynastka” trafi także m.in. do kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, osób pobierających renty socjalne czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Świadczenie to przysługuje w wysokości 1100 zł brutto. Po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak ma to miejsce w przypadku najniższej emerytury, kwota netto dodatkowego świadczenia wyniesie 888,25 zł. Pierwsze wypłaty będą miały miejsce 30 kwietnia.

Emerytura+ nie będzie wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jak informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej świadczenia pieniężne zostaną wypłacone z urzędu, w formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura i nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.

Pieniądze trafią do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,7 mld złotych.

Oprac. MM
Źródło: sejm.gov.pl, mrpips.gov.pl
Print Friendly, PDF & Email