W-M: Działalność uzdrowiskowa z dofinansowaniem

W-M: Działalność uzdrowiskowa z dofinansowaniem
Fot. Pixabay

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozstrzygnął kolejny konkurs na dofinansowanie ze środków unijnych projektów, których celem jest budowa i rozbudowa infrastruktury uzdrowiskowej.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa).

Na konkurs wpłynęły cztery wnioski, trzy z nich spełniły warunki formalne. Dostępne środki pozwoliły na dofinansowanie dwóch z nich.

Gmina miejska Lidzbark Warmiński zrealizuje projekt „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”. Jego wartość to 14,9 mln zł, dofinansowanie – ponad 11,1 mln zł.

Blisko 3 mln zł unijnego dofinansowania otrzymał projekt gminy Gołdap „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap”. Jego całkowity koszt to 3,7 mln zł.

Na liście rezerwowej znalazł się projekt gminy Miłomłyn „Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną”. Koszt przedsięwzięcia to 4,3 mln zł, wnioskowane dofinansowanie – 3,6 mln zł.

Źródło: warmia.mazury.pl
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email