W Krakowie powstanie Specjalistyczne Centrum Edukacji Włączającej

W Krakowie powstanie Specjalistyczne Centrum Edukacji Włączającej
Fot. SHVETS production / Pexels

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ciągu dwóch najbliższych lat w Krakowie powstanie Specjalistyczne Centrum Edukacji Włączającej. Będzie w nim realizowane szerokie spektrum działań edukacyjnych, których celem jest zwiększanie szans edukacyjnych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W ramach projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” wybrano 16 samorządów i organizacji z całej Polski, które otrzymają dofinansowanie na utworzenie wspomnianych centrów. Kraków jest jedynym miastem Małopolski, które zostało wyłonione do otrzymania tego typu wsparcia, i jedną z zaledwie ośmiu pozytywnie ocenionych propozycji z całej Polski ze wskazanym zakresem wsparcia zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD).

Specjalistyczne Centrum Edukacji Włączającej będzie realizować działania w zakresie edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przed tym zostanie jednak przeprowadzona szczegółowa diagnoza potrzeb poszczególnych szkół, w tym indywidualne konsultacje dla dyrektorów szkół. Uczniowie z niepełnosprawnościami będą mogli korzystać ze wsparcia specjalistycznego, superwizji, zajęć modelowych i innych metod wsparcia. Dzięki dofinansowaniu będzie mógł również zostać zakupiony profesjonalny sprzęt potrzebny do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.

Liderem przedsięwzięcia jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” – placówka obejmująca całościowym oddziaływaniem terapeutyczno-edukacyjnym uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Działania w Specjalistycznym Centrum Edukacji Włączającej będą realizowane przez kadrę specjalistów przygotowaną do pracy z uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, którzy będą wspomagani przez zewnętrznych ekspertów z poszczególnych dziedzin. Przy realizacji projektu placówka będzie współpracować z pięcioma samorządowymi przedszkolami i szkołami – Samorządowym Przedszkolem nr 9,  Szkołą Podstawową nr 58,  Szkołą Podstawowa nr 104, XXXI Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum Elektrycznym nr 8 (wchodzącym w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2).

Projekt ma zostać zrealizowany do końca maja 2023 r. Działanie w całości jest finansowane ze środków zewnętrznych – wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1,3 mln zł.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email