W Kaliszu powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

W Kaliszu powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
fot. kalisz.pl

Za blisko 2,9 mln zł za rok w Kaliszu powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Nowe centrum opiekuńczo-mieszkalne umożliwi włącznie 42 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawnościami do społeczności lokalnej.

Obiekt będzie oferował zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne. Osoby niepełnosprawne będą tam mogły spędzać czas wolny, a także otrzymają opiekę w zakresie wykonywania podstawowych czynności i aktywności życiowych.

Powstające na terenie Polski centra opiekuńczo-mieszkalne wspierane są środkami z Funduszu Solidarnościowego. Od sierpnia 2019 roku na realizację programu dofinansowanie otrzymało w sumie 70 samorządów na kwotę ponad 174,3 mln zł. Łączny budżet na centra opiekuńczo-mieszkalne w 2022 r. to 145 mln zł.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email