W ECO utworzono Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Raka Jelita Grubego

W ECO utworzono Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Raka Jelita Grubego
Fot. Pixabay

1 czerwca 2021 roku w Elbląskim Centrum Onkologii został utworzony Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Raka Jelita Grubego – poinformowała placówka.

– Do pracy w Ośrodku powołany został Zespół Wielodyscyplinarny, złożony z lekarzy specjalistów chirurgów, radioterapeutów, onkologów, patomorfologów, gastroenterologów i radiologów przy współpracy z psychologiem klinicznym, fizjoterapeutą, pielęgniarką specjalistką w zakresie chirurgii i opieki nad stomią – czytamy w informacji placówki zamieszonej na profilu Facebookowym.

Koordynatorem Ośrodka jest lekarz Marek Pietruszka, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

– Celem powstania ośrodka jest zapewnienie kompleksowej diagnostyki i leczenia chorych z nowotworami dolnego odcinka przewodu pokarmowego – wyjaśnia ECO.

Elbląskie Centrum Onkologii w swojej strukturze posiada: Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Onkologiczny, Pracownię Endoskopową, Centrum Diagnostyki Obrazowej (Tomografia Komputerowa i Rezonans Magnetyczny ), Zakład Radioterapii, Pracownię Patomorfologii El-PAT.

Powstanie Ośrodka Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Raka Jelita Grubego skoordynuje pracę tych podmiotów i zapewni Pacjentom jeszcze wyższy poziom opieki onkologicznej.

Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia Raka Jelita Grubego oferuje:

 • Wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu schorzeń jelita grubego, a zwłaszcza raka jelita grubego, sprawdzone przez tysiące chorych z Elbląga i okolicznych regionów województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.
 • Pełen zakres diagnostyki i terapii endoskopowej w zakresie jelita grubego, z uwzględnieniem nowoczesnych, małoinwazyjnych metod stosowanych w najlepszych ośrodkach w Polsce i na świecie.
 • Nowoczesne metody leczenia chirurgicznego, m.in. laparoskopowe operacje jelita grubego.
 • Dostęp do wszystkich dostępnych w Polsce programów leczenia systemowego nowotworów jelita grubego: chemioterapii i immunoterapii, w tym leczenia ukierunkowanego molekularnie.
 • Ścisłą współpracę z Ośrodkiem Radioterapii NU-MED znajdującym się w tej samej lokalizacji.

Leczenie radioterapią odbywa się bez konieczności opuszczania terenu Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu, a kontrole po leczeniu odbywają się u tych samych specjalistów, którzy prowadzą terapię.

Zindywidualizowane podejście pacjentów w Ośrodku Kompleksowej Diagnostyki i Leczenia raka jelita grubego obejmuje:

 • Szybki dostęp do specjalisty w dniu zgłoszenia lub następnego dnia oraz opiekę po leczeniu zaplanowaną według z góry ustalonych wizyt kontrolnych.
 • Nowoczesną diagnostykę endoskopową i obrazową (badania tomografii komputerowej i rezonansem magnetycznym), a także współpracę z ośrodkiem dysponującym możliwością wykonania PET -TK.
 • Nowoczesne leczenie małoinwazyjne (endoskopowe i laparoskopowe zabiegi chirurgiczne).
 • Objęcie każdego pacjenta indywidualnym protokołem „szybkiego powrotu do zdrowia” po operacji w oparciu o międzynarodowy program ERAS (Enhanced Recovery After Surgery).
 • Możliwość kontynuacji leczenia w przypadku nawrotu choroby nowotworowej oraz przerzutów do wątroby – leczenie operacyjne przerzutów i współpraca z ośrodkiem akademickim wykonującym leczenie przerzutów do wątroby techniką termoablacji.
 • Współdziałanie w Zespole Wielodyscyplinarnym w zakresie nowoczesnego leczenia systemowego (chemioterapią i immunoterapią) oraz leczenia z użyciem najnowszych technik planowania i prowadzenia radioterapii.

Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii onkologicznej: 800 777 333 lub 55 235 89 53.

Print Friendly, PDF & Email