„W centrum zainteresowania dziecko”. SOSW nr 2 ma już 70 lat

Fot. Mateusz Misztal

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu świętował dziś (24 maja) 70-lecie swojej działalności. Placówka przy ul. Polnej zaprosiła na uroczyste obchody jubileuszu do sali Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida.


KLIKNIJ W ZDJĘCIE GŁÓWNE I ZOBACZ FOTORELACJĘ Z WYDARZENIA

Przez 70 lat działalności SOSW nr 2 wydarzyło się bardzo dużo. Dużo też się zmieniło, a zmiany te zgromadzeni goście mogli zobaczyć na krótkim filmie prezentującym historię placówki.

Prezentację SOSW nr 2 poprzedził występ artystyczny dzieci i nauczycieli pt. „Pod skrzydłami Janusza Korczaka”, w którym opowiedziano o przesłaniu nauczyciela wychowania i prekursora działań na rzecz praw dziecka, którego imię od 45 lat nosi Ośrodek.

– Niezmiennie od ponad 40 lat pochylamy się nad ponadczasową pedagogiką Janusza Korczaka. (…) Jego koncepcje wychowawcze są dla nas źródłem inspiracji, a wyjątkowe podejście do dziecka stanowi fundament pracy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych. Czasy, w których swoją działalność rozpoczął Ośrodek bardzo się różnią od dnia dzisiejszego. Mimo to, placówka wczoraj i dziś w najważniejszym aspekcie jest taka sama: w centrum zainteresowania stawia dziecko, jego potrzeby, zainteresowania i rozwój, na czoło wysuwając szacunek i podmiotowość ponadczasowej relacji – wskazała w swoim wystąpieniu Krystyna Miezio, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. – Placówka w szczególny sposób zauważa potrzebę indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Ta odpowiedzialna troska o dziecko pozwala nam pozytywnie dokonywać zmian nie tylko dotyczących infrastruktury, ale także organizacyjnych i merytorycznych, daje siłę do podejmowania trudu, ulepszania i przemiany – dodała.

W strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego działa przedszkole, szkoła podstawowa, świetlica i grupy wychowawcze zapewniające opiekę całodobową. Od 2018 roku placówka pełni funkcję realizatora Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „Elbląski Maluch”, prowadząc zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. „Maluch” oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla dzieci (od urodzenia aż do podjęcia nauki w szkole). System wsparcia obejmuje dzieci z Elbląga i powiatu elbląskiego.

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 to miejsce szczególne, ze zwartą społecznością stworzoną przez pracowników, uczniów i ich rodziców. To placówka dla której edukacja i wychowanie jest procesem twórczym, dlatego ustawicznie poszukujemy własnych skutecznych metod i form oddziaływań – podkreśla Miezio. – Niezmiennie od lat chlubimy się wspaniałymi nauczycielami, którzy z pasją i zaangażowaniem wprowadzają dzieci i uczniów w świat wiedzy. To rzecznicy praw dziecka, empatyczni, twórczy zaangażowani realizatorzy wielu wartościowych pod względem edukacyjnym i wychowawczym projektów, a potwierdzeniem jakości są m.in. uzyskane certyfikaty: międzynarodowe, krajowe, wojewódzkie.

– Robicie świetną robotę. Miarą tego jest ten występ. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie raz na tej sali byłem i rzadko kiedy gromadzi tyle osób, to są zapewne przyjaciele Ośrodka. I to jest kolejny dowód waszej dobrej pracy, waszego sukcesu i tego chciałem wam pogratulować – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga. – A, że dziś jubileusz podwójny, to podwójnie życzę, tylko takich występów i tylko takich wydarzeń, z tak wypełnioną salą – dodał.

Pod wrażeniem występu artystycznego była także Grażyna Kluge, przewodnicząca Rady Miejskiej.

– Ta prezentacja, ten występ, wzbudził w nas takie poczucie naszej niedoskonałości. Te przesłania, które usłyszeliśmy na pewno powinny wypełniać nasze życie, pytanie tylko czy tak właśnie jest. Mam nadzieję, że ta refleksja, którą tu wzbudzono w nas, będzie nam towarzyszyła i może dzięki temu także staniemy się lepsi – zaznaczyła Kluge.

Print Friendly, PDF & Email