Uzdrowiskowy potencjał Warmii i Mazur

Uzdrowiskowy potencjał Warmii i Mazur
Fot. materiały prasowe

Pięć gmin z województwa założyło Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur, które ma na celu podejmowanie wspólnych działań dla rozwoju obszarów uzdrowiskowych.

Stowarzyszanie Uzdrowisk Warmii i Mazur zamierza intensywnie lobbować na rzecz korzystnych zapisów w kluczowych dokumentach regionalnych, umożliwiających rozwój uzdrowisk oraz popularyzacji tematyki uzdrowiskowej w regionie.

Do zrzeszenia przystąpiły Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Frombork, Gołdap oraz Miłomłyn, które posiadają uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej. Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, będącej jednym z partnerów międzynarodowej inicjatywy wsparcia rozwoju turystyki uzdrowiskowej finansowanej z programu Interreg Europe.

Ideą projektu InnovaSPA 4 Health jest nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się rozwojem turystyki termalnej, turystyki medycznej zwłaszcza rehabilitacyjnej i wypracowanie rozwiązań w zakresie możliwości wykorzystania potencjału uzdrowiskowego Warmii i Mazur.

Źródło: warmia.mazury.pl
Fot. warmia.mazury.pl
Print Friendly, PDF & Email