Uzdrowiska małopolskie zapraszają na I edycję Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej

Uzdrowiska małopolskie zapraszają na I edycję Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej
Fot. Pixabay

Fundacja Rozwoju Regionów (Lider Projektu) oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP (Partner Projektu) od 2019 roku wspólnie realizują Projekt „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw działających w branży przemysłu czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych regionu oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Gminy objęte projektem to Czarny Dunajec, Kraków, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rabka-Zdrój, Szczawnica i Uście Gorlickie.

Projekt skierowany jest do MŚP działających w branży przemysłu czasu wolnego z terenu Województwa Małopolskiego prowadzących działalność na terenie gmin uzdrowiskowych Małopolski.

W ramach Projektu realizowane są działania w zakresie:

 • promocji oferty gospodarczej regionu w zakresie turystyki uzdrowiskowej,
 • wsparcia małopolskich MŚP z branży przemysłu czasu wolnego prowadzących działalność w miejscowościach uzdrowiskowych regionu w ekspansji na rynki zewnętrzne,
 • wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie w miejscowościach uzdrowiskowych.

Działania realizowane w Projekcie to:

1. Organizacja wirtualnych Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej,

2. Promocja oferty turystycznej MŚP przy pomocy innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych,

3. Promocja oferty turystycznej regionu w telewizji, radiu i internecie oraz w formie tradycyjnej,

4. Promocja na zagranicznych targach turystycznych,

5. Baza możliwości inwestycyjnych,

6. Warsztaty dla MŚP.

Międzynarodowe Targi Turystyki Uzdrowiskowej to:

 • nawiązywanie kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami,
 • aktywizacja lokalnych przedsiębiorców z różnych branż,
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z przedsiębiorcami,
 • współpraca i rozwój turystyki uzdrowiskowej,
 • planowanie wycieczek, podróży i innych aktywności w Małopolsce.

Wśród wystawców znajdują się przedsiębiorstwa z Małopolski świadczące m.in. usługi wellness i spa, hotelarze, restauratorzy, przedsiębiorstwa prowadzące miejsca rekreacji, miejsca aktywności fizycznej, usługi turystyki górskiej, wykorzystanie ścieżek leśnych, ścieżek dydaktycznych, organizacja wydarzeń komercyjnych – koncertów, festiwali itd.

Targi realizowane są w formule wirtualnej, dostęp do targów odbywa się przez platformę tumalopolska.gridaly.com (https://tumalopolska.gridaly.com/info).

Organizacja stoisk wystawienniczych oparta jest na przygotowanych dla uczestników projektu wirtualnych spacerach i e-katalogach. Każdy z wystawców posiada w pełni zdigitalizowaną ofertę swoich usług, która będzie prezentowana na targach w podanych poniżej terminach:

 • I edycja – 22-26 sierpnia 2022 r.
 • II edycja – 12-16 września 2022 r.
 • III edycja – 24-28 października 2022 r.

Podczas targów prezentowane będą webinaria ekspertów z branży turystyki, marketingu, przedstawicieli NGO działających w obszarze czasu wolnego, a także przedstawicieli samorządów. Tematy prezentowane podczas tych wykładów to przede wszystkim cenne wskazówki dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej. To także inspirujące wywiady oraz prezentacja dobrych praktyk, która jest wspaniałą wizytówką regionu.

Źródło informacji: tumalopolska.pl / PAP MediaRoom
Print Friendly, PDF & Email