Urząd Miasta zawiesza obsługę interesantów

Urząd Miasta zawiesza obsługę interesantów
Fot. Rafał Sułek

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców a także pracowników – Urząd Miejski w Elblągu od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania – zawiesza czasowo bezpośrednią obsługę interesantów. Nie oznacza to jednak, że Urząd przerywa pracę. Kontakt z urzędnikami wciąż jest możliwy przez internet i telefon.

Wyjątek stanowić będą:

  1. Rejestracja zgonów, która będzie odbywała się na bieżąco. Do Budynku Urzędu Stanu Cywilnego będzie mogła wejść tylko jedna osoba, dokonująca zgłoszenia zgonu. Telefon do osoby nadzorującejtel. 55/239-30-83,

e-mail: usc@umelblag.pl

  1. Rejestracja noworodków, która będzie odbywała się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę w Budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenia noworodków można również dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP. Telefon do osobynadzorującej: tel. 55/239-30-80, e-mail: usc@umelblag.pl
  2. Załatwianie spraw dotyczących dowodów osobistych, które będą odbywać się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę pod numerami  telefonów: 55/239-30-93 lub 55/239-30-94.

W celu załatwienia spraw w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kanałów komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów Departamentów Urzędu dostępne są pod adresem: https://elblag.eu/index.php/departamenty-urzdu-miejskiego (pisma zwykłe, skargi, wnioski o udostępnienie informacji publicznej).

Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/974x3yyiku. Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie. 

Pozostałe czynności będą załatwiane na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty będzie można także pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert).  W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.

Porady prawne udzielane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz osoby realizujące nieodpłatną pomoc prawną będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną.

Zawieszone zostają również przyjęcia osobiste w sprawach skarg, wniosków i interwencji oraz wszelkie umówione wcześniej spotkania i wizyty.

Informujemy również, że kasa Urzędu będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki  i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź też na konta podane na stronie www.elblag.eu.  Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji.

Uroczystości ślubne odbędą się planowo, na salę ślubów wpuszczani będą jedynie nowożeńcy, ich świadkowie i rodzice nowożeńców. Aktualnie nie umawiamy nowych terminów ślubów, zarówno cywilnych, jak i konkordatowych.

 Do budynków Urzędu Miejskiego wpuszczani będą jedynie pracownicy Urzędu Miejskiego po okazaniu identyfikatorów.

Rozumiejąc, iż powyższe rozwiązania spowodują dla mieszkańców pewne niedogodności apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Numery telefonów:

Departament Gospodarki Miasta

tel.: (55) 239 32 53

Departament Organizacji i Kadr

tel. (55) 239 33 04

Departament Obsługi Urzędu

Tel. (55) 239 32 50

Departament Skarbnika Miasta

tel. (55) 239 32 29,

Biuro Prezydenta Miasta

tel.: (55) 239 32 11

Departament Kontroli i Monitoringu

tel. (55) 239 32 62

Departament Inwestycji

tel.: (55) 239-32-40

Departament Zarząd Dróg

Tel. (55) 239-32-43

Departament Strategii i Rozwoju

Tel. (55) 239-34-84

Departament Urbanistyki i Architektury

tel.: (55) 239 30 72

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

tel.: (55) 239 31 30

Departament Edukacji

tel. (55) 239 33 10

Departament Sportu i Rekreacji

tel. (55) 239 34 44

Departament Spraw Obywatelskich

tel. (55) 239 30 96

Departament Świadczeń Rodzinnych

tel.: (55) 236 43 50

Departament Promocji, Kultury i Turystyki

tel. (55) 239 33 20

Departament Innowacji i Informatyki

tel. (55) 239 30 62

Biuro Rady Miejskiej

tel.: (55) 239 33 08

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. (55) 239 31 09

Departament Zamówień Publicznych

tel. (55) 239 31 25

Departament Zdrowia i Spraw Społecznych

tel. (55) 239-30-23   

Departament Ochrony Środowiska

tel.: (55) 239 32 03

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

tel. (55) 239-30-46

Miejski Rzecznik Konsumentów

tel. (55) 239 34 56

Audytor Wewnętrzny

Tel.: (55) 239 34 37

Służba BHP

tel. (55) 239 32 84

Inspektor Ochrony Danych

Tel. (55) 239 33 28

Pełnomocnicy Prezydenta

ds. Organizacji Pozarządowych – Maciej Pietrzak;

tel. (55) 239-34-49 

ds. Osób Niepełnosprawnych –Monika Kurpanik;

tel. (55) 239-30-21

ds. Systemu Zarządzania Jakością – Adam Jocz;

tel. (55) 239 30 31

ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Ryszard Sorokosz

Tel. (55) 239 30 47

ds. Seniorów – Teresa Urban

tel. (55) 648 69 35

ds. Kombatantów i Współpracy z Wojskiem – Ryszard Sorokosz.

Tel. (55) 239 30 47

Print Friendly, PDF & Email