Urząd Miasta Katowice przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami

Urząd Miasta Katowice przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami
Fot. materiały prasowe

Urząd Miasta Katowice zajął pierwsze miejsce w kategorii „Urząd otwarty dla niewidomych” regionalnego etapu konkursu Idol 2021 w województwie śląskim. Dziś (18.08) w sali audytoryjnej Muzeum Śląskiego odbyła się konferencja „Dostępność na serio”, podczas której nastąpiło ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie dyplomów laureatom.

Konkurs organizowany przez Fundację „Szansa dla niewidomych” wyłania te urzędy, które są przyjazne osobom niewidomych i słabowidzącym. 

Miasto Katowice ciągle podejmuje działania mające na celu zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami we wszystkich sferach użyteczności publicznej. Efekty naszych działań są widoczne dla mieszkańców i odwiedzających Katowice. W mieście jest coraz więcej dostępnych obiektów, a w starych – podczas remontów i renowacji – znikają bariery. Nowe inwestycje takie, jak centra przesiadkowe są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Normą stają się windy głośnomówiące, dostosowane toalety, chodniki z wypukłościami, podjazdy i pochylnie. Powstają też integracyjne place zabaw. Choć wciąż jest sporo do zrobienia, to z dumą możemy powiedzieć, że osoby niewidome czy z innymi niepełnosprawnościami łatwiej mogą samodzielnie przemieszczać się do szkoły, na uczelnię, do pracy czy załatwiać sprawy w Urzędzie Miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wzorcową inwestycją jest nowa siedziba Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1, w pełni dostosowana do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

 Biuro Obsługi Mieszkańców przy Rynku 1 organizuje swoją pracę w taki sposób, aby zapewnić dostępność, w tym dla osób z dysfunkcjami wzroku. Na drzwiach, poręczach i windach znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a, a panel sterowania windami wyposażony jest w informację głosową informującą, na którym piętrze winda się zatrzymała. Po wejściu do budynku, pracownicy urzędu pomogą osobie z niepełnosprawnościami w dotarciu do miejsca, w którym będzie obsługiwana, a w razie potrzeby do urzędu może wejść także pies asystujący i pies przewodnik – podkreśla Bożena Michałek, pełnomocnik prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo w Biurze Obsługi Mieszkańców funkcjonuje system kolejkowy, który za pomocą połączenia głosowego informuje o numerze biletu. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami, w tym jak prowadzić, pokazywać, gdzie osoba niepełnosprawna powinna usiąść oraz jak mówić opisowo bez używania słów „tam, tu”.

Zwycięzcy konkursu Idol 2021 biorą teraz udział w głosowaniu ogólnopolskim. Wygrani zostaną uhonorowani na centralnej konferencji REHA w Warszawie, w dniach 10-13 września. Głosować można do 31 sierpnia na stronie www.idol.szansadlaniewidomych.org/ogólnopolski.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

W Biurze Obsługi Mieszkańca działa również system tłumaczenia na język migowy online dla osób niesłyszących. Pozwala to na tłumaczenie online języka migowego w oparciu o wideokonferencje w czasie rzeczywistym w formie trójstronnego tłumaczenia konwersacyjnego, podczas którego tłumacz dokonuje przekładu pomiędzy osobą posługującą się polskim językiem migowym lub systemem języka migowego a osobą posługującą się językiem polskim fonicznym. Każda osoba posługująca się językiem migowym może korzystać z tego systemu w celu skutecznej komunikacji przy załatwianiu spraw urzędowych, pomocy tłumaczenia udziela pracownik punktu informacyjnego. Dodatkowo punkt informacyjny wyposażony jest w pętlę indukcyjną, z której mogą korzystać osoby z aparatami słuchowymi, aby wyeliminować niepożądane przydźwięki i hałasy z najbliższego otoczenia osoby słabosłyszącej.

Jednak nie tylko Urząd Miasta jest wyposażony w technologie i usługi ułatwiające komunikację i przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawni mieszkańcy Katowic mogą skorzystać z usług asystenckich.

– Wykwalifikowani asystenci są przygotowani, aby nieść pomoc we wszystkich czynnościach życiowych, przez co rozumiemy także zrobienie zakupów czy załatwienie sprawy urzędowej. Ważne przy tym, że nie wyręczają osób z niepełnosprawnościami, raczej uczą i ułatwiają codzienne funkcjonowanie i przemieszczanie się. Mogą też towarzyszyć w trakcie spaceru czy zorganizować wyjście do kina i teatru – mówi Bożena Michałek.

Oprócz tego na terenie miasta funkcjonuje transport dla osób z niepełnosprawnościami, który przeznaczony jest dla mieszkańców Katowic z orzeczoną niepełnosprawnością, z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niewidomych i niedowidzących.

Dla osób z dysfunkcjami dostosowano też komunikację miejską i organizację ruchu w mieście: niskopodłogowe autobusy z funkcją przyklęku, niskopodłogowe tramwaje, dworce bez barier, informacje głosowe o tramwajach i autobusach, uwzględnianie na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną dodatkowych sygnałów dźwiękowych, umiejscawianie znaków drogowych, urządzeń sterowania ruchem oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w sposób nie powodujący ograniczeń skrajni ciągów pieszych, stosowanie ścieżek dotykowych ułatwiających przemieszczanie się osobom niewidomym lub słabowidzącym, czyli wypukłych znaków poziomych, składających się z równoległych linii oraz znaków ostrzegawczych składających się z wypukłych punktów.

Nowatorskiego działania podjęła się również Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, która wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami opiniuje dokumentację projektowo-kosztorysową pod kątem dostępności i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu nowe inwestycje, takie jak centra przesiadkowe Sądowa, Brynów i Zawodzie są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekty tych inwestycji otrzymały pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, a w odbiorach końcowych uczestniczyli przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Print Friendly, PDF & Email