Uniwersytet Trzeciego Wieku w każdym powiecie, a nie tylko w dużych miastach

Uniwersytet Trzeciego Wieku w każdym powiecie, a nie tylko w dużych miastach
Fot. pixabay.com

Taki pomysł mają posłowie Lewicy, którzy w Sejmie złożyli projekt ustawy, dotyczący wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

– W Polsce działa 640 uniwersytetów trzeciego wieku, tj. podmiotów, których głównym celem jest działalność edukacyjna, integracja oraz aktywizacja osób starszych w celu poprawy jakości życia oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym. (GUS 2019). Jedna z najbardziej skutecznym form aktywizacji seniorów nie doczekała się jednak regulacji ustawowej oraz dofinansowania z budżetu państwa. W związku z tym obserwuje się nierówności w dostępie do UTW w mniejszych miastach i w regionach z niższymi dochodami własnymi samorządów – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ustawy zakłada, że stowarzyszenia prowadzące Uniwersytety Trzeciego Wieku będą zawierać umowy z uczelniami i samorządami. Zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli akademickich lub przez doktorantów i będą doliczane do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego w wymiarze nie większym niż 60 godzin rocznie. Dzięki temu, uczelnie wyższe uzyskają możliwość większego zaangażowania w sprawy społeczne oraz zyskają możliwość promocji swojej działalności w mniejszych miejscowościach. Będzie to również dodatkowy bodziec do współpracy między uczelniami wyższymi a jednostkami samorządu terytorialnego.

Jak tłumaczy Lewica, w wyniku wejścia w życie projektowanej ustawy poprawi się sytuacja osób starszych. Poprzez włączenie ich do zajęć uniwersytetów trzeciego wieku spodziewany jest zwiększony udział seniorów w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Poprawie ulegnie stan zdrowia seniorów oraz ich samopoczucie. Rozwiną się wspólnoty lokalne skupione wokół aktywnych osób starszych. Dzięki tym skutkom spodziewane jest podwyższenie przeciętnego trwania życia po 60. roku życia.

– Uniwersytety Trzeciego Wieku są fantastyczną formą aktywizacji osób starszych i poprawy ich jakości życia, a także profilaktyki zdrowotnej, w szczególności zdrowia psychicznego i intelektualnego – tłumaczy Wanda Nowicka, posłanka Lewicy.

Według wyliczeń Lewicy, z budżetu państwa na ten cel należałoby przeznaczyć 2 mld zł rocznie.

Oprac. AG
Print Friendly, PDF & Email