Uniwersytet Śląski wraca w semestrze letnim do stacjonarnego nauczania

Uniwersytet Śląski wraca w semestrze letnim do stacjonarnego nauczania
Fot. Pixabay

Największa uczelnia w woj. śląskim, Uniwersytet Śląski w Katowicach, w semestrze letnim, od 21 lutego br., wróci do kształcenia w formie stacjonarnej z elementami kształcenia zdalnego – poinformowała we wtorek rzeczniczka uczelni Małgorzata Poszwa.

– Z uwagi na spadek zachorowań na COVID-19 w kraju, a przede wszystkim w naszej uczelni, Rektor Uniwersytetu Śląskiego podjął decyzję o rozpoczęciu kształcenia w semestrze letnim 2021/22 w formie stacjonarnej z elementami kształcenia zdalnego oraz przywróceniu 1. (żółtego) stopnia zagrożenia – przekazała rzeczniczka.

Jak uściśliła, w semestrze letnim, począwszy od 21 lutego br., zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w formie stacjonarnej z elementami kształcenia zdalnego (szczegółowe wytyczne mają być uwzględnione w planach zajęć przygotowanych przez dyrekcje kierunków).

Wykłady w dużych grupach mogą odbywać się zdalnie; nie zaleca się przy tym, aby w jednym dniu student musiał uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych i zdalnych. W trakcie zajęć dydaktycznych oraz w przestrzeniach wspólnych, obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos (m.in. z obowiązku zwolniony jest prowadzący zajęcia oraz osoby wypowiadające się).

Uczelnia zakłada, że jeśli co najmniej 50 proc. składu grupy zajęciowej poddane zostanie izolacji lub skierowane na kwarantannę dziekan może wprowadzić doraźnie zdalną formę zajęć. Uniwersytet Śląski w przypadku podejrzenia objawów choroby zaleca pozostanie w domu oraz skorzystanie z konsultacji lekarskiej lub wykonanie testu w kierunku COVID-19.

Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach są zaświadczenia lekarskie lub potwierdzenia wykonania testu. Osobom ze szczególnymi uwarunkowaniami medycznymi, dla których funkcjonowanie w okolicznościach pandemicznych wiąże się z podwyższonym ryzykiem uczelnia zaleca wystąpienie z wnioskiem o przyznanie indywidualnej organizacji studiów.

Pod koniec stycznia br. Uniwersytet Śląski przeszedł na zdalny tryb nauczania. Rektor podjął tę decyzję w związku z radykalnym wzrostem liczby potwierdzonych infekcji wirusem SARS-CoV-2 w regionie. W formie kontaktowej realizowano tylko zajęcia, co do których dziekan wydziału zdecydował, że są niezbędne i możliwe do organizacji z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Zdecydowano też o przeprowadzeniu sesji egzaminacyjnej w UŚ w semestrze zimowym w formie zdalnej, z wyjątkiem egzaminów, co do których zachodzą szczególne okoliczności wynikające ze specyfiki przedmiotu. (PAP)

Mateusz Babak
Print Friendly, PDF & Email