Uniwersytet Śląski przechodzi na zdalne nauczanie

Uniwersytet Śląski przechodzi na zdalne nauczanie
Fot. Pixabay

Największa uczelnia w woj. śląskim – Uniwersytet Śląski w Katowicach – przechodzi na zdalny tryb nauczania. Rektor podjął taką decyzję w związku z radykalnym wzrostem liczby potwierdzonych infekcji wirusem SARS-CoV-2 w regionie.

Według informacji zebranych przez PAP, taką decyzję mogą jeszcze w czwartek podjąć także władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego planują natomiast prowadzenie zajęć dla studentów w trybie hybrydowym.

Minionej doby w woj. śląskim potwierdzono 4 647 zakażeń koronawirusem, tydzień wcześniej były to 1 432 przypadki. Zmarło 47 osób, w tym 9 wyłącznie z powodu COVID-19. Na 15 234 wykonane testy wynik pozytywny dało 5 516.

W Uniwersytecie Śląskim do końca semestru zimowego zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w formie zdalnej, począwszy od 21 stycznia na studiach niestacjonarnych, a od 24 stycznia na studiach stacjonarnych. W formie kontaktowej będą realizowane tylko te zajęcia, co do których dziekan wydziału zdecyduje, że są niezbędne i możliwe do organizacji z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym zostanie przeprowadzona w formie zdalnej, z wyjątkiem egzaminów, co do których zachodzą szczególne okoliczności wynikające ze specyfiki przedmiotu. Decyzję o wprowadzeniu wybranych egzaminów w formie zdalnej podejmie dziekan po konsultacji z prorektorem ds. kształcenia i studentów. Informacje o egzaminach wymagających formy stacjonarnej studenci otrzymają od władz dziekańskich najpóźniej 25 stycznia 2022 r. (PAP)

Anna Gumułka
Print Friendly, PDF & Email