Uniwersytet Jagielloński najlepszą polską uczelnią

Uniwersytet Jagielloński najlepszą polską uczelnią
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński zajął pierwsze miejsce w 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Krakowska uczelnia uzyskała stuprocentowy wskaźnik rankingowy. Z kolei Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła czwarte miejsce w zestawieniu ogólnym uczelni oraz drugie miejsce w kategorii uczelni technicznych.

Ranking uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż (12 proc.), absolwenci na rynku pracy (12 proc.), potencjał naukowy (15 proc.), efektywność naukowa (28 proc.), warunki kształcenia (10 proc.), innowacyjność (8 proc.) i umiędzynarodowienie (15 proc.). Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

– Nasz ranking kierujemy do maturzystów, którym pomaga w wyborze najlepszego kierunku i uczelni. Jest on także potrzebny polskiemu środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju „lustrem”. Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

W tegorocznym zestawieniu UJ osiągnął stuprocentowy wskaźnik rankingowy. Uniwersytet Warszawski traci do lidera 4,4 proc. Trzecia jest Politechnika Warszawska z wynikiem 78,90 proc.

W pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (drugie miejsce w kategorii uczelni technicznych), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Wrocławski i Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Tradycyjnie ogłoszono również ranking studiów, obejmujący 70 głównych kierunków. To najważniejsza część badania z punktu widzenia kandydatów na studia. Uniwersytet Jagielloński zwyciężył w 14 przypadkach: administracja, analityka medyczna, archeologia, biologia, biotechnologia (mgr), chemia, dietetyka, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne. Bardzo wysoko oceniono również filozofię, historię, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikację, politologię, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, prawo, astronomię, fizykę, matematykę i geologię (2. miejsce) oraz filologię polską, ekonomię, informatykę (mgr), geografię i ochronę środowiska (3. miejsce).

Pełne wyniki są dostępne na stronie internetowej ranking.perspektywy.pl.

Źródło: UM Kraków
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Print Friendly, PDF & Email