UNICEF przedstawiło raport roczny. Gościem specjalnym Pierwsza Dama

UNICEF przedstawiło raport roczny. Gościem specjalnym Pierwsza Dama
Fot. mat. prasowe UNICEF

Ponad 900 tysięcy dzieci z Ukrainy korzysta z możliwości edukacyjnych, ponad 450 tysięcy uchodźców otrzymało wsparcie psychologiczne, a ponad 370 tysięcy kobiet i dzieci otrzymało dostęp do opieki zdrowotnej. To tylko niektóre rezultaty działań podjętych w ostatnim roku przez Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce wymienione w najnowszym raporcie UNICEF.

Raport „Nadzieja w czasie kryzysu: Rok pomocy UNICEF dla dzieci i rodzin w Polsce, które uciekły przed wojną w Ukrainie” został zainaugurowany wczoraj w Warszawie w obecności gościa honorowego – Agaty Kornhauser-Dudy, Małżonki Prezydenta RP. Raport przedstawia sytuację rodzin uchodźczych w Polsce w ciągu ostatniego roku oraz działania pomocowe na ich rzecz podjęte przez UNICEF wraz z rządem, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Wysiłki te poprzedziło powstanie Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w marcu 2022 r.

– Kiedy przyjechałem do Polski w pierwszych dniach wojny, zobaczyłem przekraczające granicę zdesperowane rodziny, które zostawiły za sobą wszystko – powiedział Philippe Cori, Zastępca Dyrektor Regionalnej UNICEF ds. Europy i Azji Środkowej. W UNICEF wiedzieliśmy, że musimy być tutaj, aby pomóc dzieciom. Aby nieść nadzieję w czasie kryzysu.

Wojna w Ukrainie spowodowała najszybszy kryzys przesiedleńczy na świecie i największy w Europie od czasu II wojny światowej. W szczytowym momencie w Polsce przebywało 3,5 mln uchodźców z Ukrainy. Obecnie w naszym kraju jest zarejestrowanych ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy. Około 90% z nich to kobiety i dzieci.

Po wybuchu wojny UNICEF szybko podjął działania w celu utworzenia w Polsce biura pomocy humanitarnej oraz nawiązania partnerstw z ministerstwami, miastami i organizacjami pozarządowymi, aby dzieci uchodźców mogły się uczyć, a ich rodziny były zdrowe i bezpieczne.

– Polska zareagowała na ten kryzys. To, co UNICEF mógł zaoferować, to bardzo potrzebne wsparcie, zaopatrzenie i wiedza techniczna – powiedział Philippe Cori, Zastępca Dyrektor Regionalnej UNICEF ds. Europy i Azji Środkowej. – Cała nasza odpowiedź była oparta na partnerstwie z Polską – jej władzami centralnymi i lokalnymi oraz jej społeczeństwem obywatelskim i obywatelami.

W wydarzeniu inaugurującym raport roczny wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym gość honorowy, Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP, która podziękowała UNICEF za dotychczasową pomoc. Pozostałymi prelegentami byli: Barbara Socha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Wojciech Gerwel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy; a także Philippe Cori, Zastępca Dyrektor Regionalnej UNICEF ds. Europy i Azji Środkowej oraz dr Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. Podczas wydarzenia głos zabrały także dzieci z Ukrainy, które podzieliły się swoim świadectwem życia.

– Przez tę brutalną wojnę miliony dzieci zostały okradzione z dzieciństwa. Każde z nich ma bolesną historię do opowiedzenia – mówi dr Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. – Niestety, rok później wojna i cierpienie trwają. To nadal jest sytuacja kryzysowa. Rodziny, które uciekły przed wojną do Polski, wciąż potrzebują naszej pomocy i musimy nadal je wspierać.

Jedne z najważniejszych rezultatów działań Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców wymienione w raporcie:

900 000 dzieci i nastolatków korzysta z możliwości edukacyjnych. Pomoc ta obejmuje edukację formalną w szkołach i przedszkolach, edukację wczesnodziecięcą, naukę online w dedykowanych ośrodkach czy zajęcia pozalekcyjne podczas obozów młodzieżowych.

570 000 usług udzielonych dzieciom i rodzinom z Ukrainy w siedmiu punktach Blue Dot znajdujących się w kluczowych lokalizacjach takich jak przejścia graniczne, dworce kolejowe i autobusowe czy ośrodki zakwaterowania w Polsce. Pomoc ta obejmuje wsparcie zdrowia psychicznego, przestrzeń przyjazną dzieciom, a także udzielanie informacji o opiece medycznej, edukacji, zakwaterowaniu i transporcie.

450 000 dzieci i opiekunów otrzymało pomoc w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego, również za pośrednictwem psychologów i psychiatrów posługujących się językiem ukraińskim.

370 000 kobiet i dzieci otrzymało dostęp do usług opieki zdrowotnej oraz niezbędne środki ochrony zdrowia.

200 000 dzieci skorzystało ze świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus, dzięki współpracy UNICEF z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Administratorem świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W 2023 r. Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce potrzebuje ponad 83 mln dolarów, aby zrealizować programy pomocowe, w tym edukacyjne, ochronne, zdrowotne i opieki społecznej.

Cały raport (w języku polskim) można pobrać TUTAJ – KLIKNIJ TU.

Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce
Print Friendly, PDF & Email