Ukazała się monografia dotycząca historii Politechniki Gdańskiej

Ukazała się monografia dotycząca historii Politechniki Gdańskiej
Fot. Pixabay

Przez pryzmat Politechniki Gdańskiej możemy przyglądać się dziejom całego XX wieku – powiedział prezes IPN Karol Nawrocki w piątek, podczas prezentacji książki „Politechnika Gdańska 1968–1980. Portret społeczno-polityczny” autorstwa dr. Piotra Abryszeńskiego.

Spotkanie promocyjne odbyło się w piątek wieczorem w sali konferencyjnej budynku Hydromechaniki. Wzięli w nim udział m.in. rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. Krzysztof Wilde, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz zaproszeni goście.

Rektor PG stwierdził, że publikacja jest bardzo ważna dla uczelni. – Cieszymy się z tej inicjatywy podejmującej tematykę historii naszej uczelni. Jesteśmy zawsze otwarci i chętni do współpracy z badaczami zajmującymi się odkrywaniem kart naszej przeszłości – powiedział rektor PG, prof. dr. hab. Krzysztof Wilde.

Prezes IPN dr Karol Nawrocki stwierdził, że książka „Politechnika Gdańska 1968–1980. Portret społeczno-polityczny” wprawdzie opowiada o 12 latach, ale najważniejsze są miesiące: marzec 1968, grudzień 1970 i czerwiec roku 1976. – Ale jestem przekonany, że (…) przez pryzmat Politechniki Gdańskiej możemy przyglądać się dziejom całego XX wieku – powiedział Nawrocki.

Autor publikacji dr Piotr Abryszeński (ur. 1987 r.) jest absolwentem Wydziału Historycznego i Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Politologii) Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas spotkania powiedział, że w książce portretowane jest całe środowisko akademickie uczelni. – W książce wiele perspektyw jest istotnych. Dla mnie najważniejsza była społeczno-polityczna – powiedział Abryszeński.

Politechnika Gdańska od momentu jej utworzenia w 1945 r. prowadziła działalność dydaktyczną i badawczo-rozwojową ważną nie tylko w skali Pomorza, ale i całego kraju. Jeszcze przed 1956 r. na uczelni rozwinęło się życie studenckie, w tym także kulturalne. To właśnie wywodzący się z niej studenci, których opieką artystyczną otoczył młody aktor Zbigniew Cybulski, założyli w 1954 r. teatr Bim-Bom. W 1957 r., na fali październikowej odwilży, powstał z kolei Uczelniany Parlament ZSP Politechniki Gdańskiej – rodzaj samorządu studenckiego, stanowiący dla części jego członków przygotowanie do późniejszej dorosłej aktywności politycznej i społecznej.

Według informacji IPN, autor publikacji podjął próbę odpowiedzi na pytanie o wpływ kryzysów społeczno-politycznych lat 1968, 1970 i 1976 na postawy środowiska akademickiego Politechniki Gdańskiej – kadry dydaktycznej, organizacji studenckich i młodzieżowych oraz Komitetu Uczelnianego PZPR. – Ukazał także związki personalne między studentami uczelni i rodzącą się w drugiej połowie lat siedemdziesiątych opozycją demokratyczną – czytamy w informacji przesłanej przez IPN. (PAP)

Krzysztof Wójcik / PAP – Nauka w Polsce
Print Friendly, PDF & Email