UE przeznaczy 117 mln euro na leczenie i diagnostykę koronawirusa

UE przeznaczy 117 mln euro na leczenie i diagnostykę koronawirusa
Fot. Pixabay

Unia Europejska przeznaczy 117 mln euro na leczenie i diagnostykę koronawirusa – poinformowała we wtorek Komisja Europejska, ogłaszając wybór ośmiu projektów badawczych, na które przeznaczone zostaną te środki.

Wybrane projekty są częścią wspólnej europejskiej reakcji, koordynowanej przez Komisję, na pandemię koronawirusa. 4 maja, podczas szczytu w sprawie globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, KE zobowiązała się do przeznaczenia ogółem 1,4 mld euro na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 1 mld euro z tej sumy pochodzi z programu „Horyzont 2020” i ma służyć opracowaniu szczepionek, nowych metod leczenia oraz narzędzi diagnostycznych.

Pięć z wytypowanych projektów dotyczy kwestii diagnostyki, a trzy – leczenia. W ramach projektów obejmujących opracowanie narzędzi diagnostycznych powstać mają urządzenia, które mogłyby być stosowane w dowolnym miejscu (w tym w gabinetach lekarskich lub w domach pacjentów) oraz zapewniałyby szybkie uzyskiwanie wyników testów (w ciągu 14–40 minut). Inne projekty dotyczyć będą przede wszystkim obecnej pandemii koronawirusa, ale obejmą również istotne działania mające na celu przygotowanie się na przyszłe ogniska choroby.

W sumie w projektach tych uczestniczą 94 podmioty, takie jak uniwersytety, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Znaczący jest również udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią ponad 20 proc. uczestników i otrzymają 17 proc. przyznanych środków.

– Musimy połączyć wiedzę fachową oraz zasoby sektora publicznego i prywatnego w celu pokonania pandemii i przygotowania się na ewentualne ogniska choroby w przyszłości. Dzięki finansowaniu z programu „Horyzont 2020” oraz dzięki naszym partnerom branżowym i pozabranżowym przyspieszamy rozwój diagnostyki i leczenia koronawirusa, tworząc niezbędne narzędzia, które pozwolą nam stawić czoło światowemu kryzysowi – poinformowała we wtorek komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email