Tuchola: Powstało Powiatowe Centrum Wsparcia

Tuchola: Powstało Powiatowe Centrum Wsparcia
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Zakończyła się jedna z największych inwestycji w dziedzinie pomocy społecznej w regionie. Otwarty w Tucholi kompleks skupia wszystkie powiatowe instytucje pomocowe, co umożliwi osobom starszym i niepełnosprawnym korzystanie z oferowanych usług w jednym miejscu.

Centrum mieści także pierwszy na terenie powiatu tucholskiego ośrodek wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W uroczystym otwarciu uczestniczyli wczoraj (18 listopada) marszałek Piotr Całbecki i wiceprzewodnicząca sejmiku województwa Agnieszka Kłopotek.

– Współpraca z instytucjami pomocowymi przy projektowaniu inwestycji zaowocowała powstaniem wyjątkowego miejsca. Umieszczenie różnych podmiotów z dziedziny pomocy społecznej w jednym kompleksie to ogromne ułatwienie dla korzystających z tego typu pomocy, ale także łatwiejsze do koordynowania i bardziej efektywne działania profilaktyczne i edukacyjne – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Na Powiatowe Centrum Wsparcia zaadaptowany został budynek dotychczasowego domu dziecka przy ulicy Kościuszki. W obiekcie o powierzchni blisko 3,3 tys. m2 mieszczą się m.in.:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • mieszkania wspierane,
  • sale rehabilitacyjne.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej oferuje bezpłatne wsparcie kadry specjalistów Szpitala Tucholskiego dla dzieci i ich rodzin oraz diagnozowanie najmłodszych i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i terapię psychoterapeutyczną. Dzięki zrealizowanej inwestycji osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z zajęć prowadzonych w nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach rehabilitacyjnych, salach doświadczania świata i integracji sensorycznej.

W centrum wydzielono także sale konferencyjne, w których organizowane będą spotkania i szkolenia z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz miejsca do konsultacji z rodzinami zastępczymi. Zajęcia dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej odbywają się w ośmiu pracowniach: ogrodniczo-bukieciarskiej, technicznej, rękodzieła, prac biurowych, muzyczno-teatralnej, krawiecko-dziewiarskiej, umiejętności społecznych oraz gospodarstwa domowego i higieny. W centrum powstało także pięć mieszkań wspieranych – trzy dla osób z niepełnosprawnością i dwa dla osób usamodzielniających się z pieczy zastępczej.

Całkowity koszt projektu wynosi blisko 13 mln zł, z czego prawie 11 mln to dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email