„Trzynastki” trafiają do seniorów

„Trzynastki” trafiają do seniorów
Fot. Pixabay

Kolejna transza trzynastej emerytury właśnie trafia na konta seniorów. W środę świadczenie otrzymało prawie 1,6 mln emerytów i rencistów na kwotę ponad 2 mld zł. W sumie do seniorów z tytułu „trzynastki” wpłynęło już prawie 8,9 mld zł.

Od 1 kwietnia br. trwają wypłaty trzynastej emerytury, rocznego świadczenia pieniężnego, które jest wypłacane od 2019 roku.

Od dwóch lat „trzynastka” gwarantowana jest ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów bez względu na dochody. W tym roku na konta seniorów wpłynęło już prawie 8,9 mld zł, a swoją „trzynastkę” otrzymało ponad 6,6 mln osób. Na dodatkowe świadczenia przeznaczymy w 2022 roku ponad 13 mld zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

„Trzynastki” dla 9,7 mln osób

W środę, 20 kwietnia, świadczenie otrzymało prawie 1,6 mln emerytów i rencistów na kwotę ponad 2,1 mld zł.

Trzynasta emerytura wypłacana jest z urzędu i przysługuje w wysokości minimalnej emerytury. W tym roku jest to kwota 1338,44 zł i otrzyma ją ok. 9,7 mln osób.

Co ważne, trzynasta emerytura wolna jest od potrąceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma wpływu na ubieganie się o inne świadczenia, dodatki, zasiłki czy dodatkowe wsparcie. Od trzynastej emerytury nie jest pobierany również podatek od osób fizycznych.

Łącznie z tytułu trzynastej emerytury do seniorów trafi (w latach 2019-2022) ok. 47,8 mld zł.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email