Trzecie posiedzenie Rady Dostępności

Trzecie posiedzenie Rady Dostępności
Fot. pixabay.com

Przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz instytucji państwowych i organizacji pozarządowych po raz kolejny spotkali się, aby wspólnie rozmawiać o stanie realizacji Programu Dostępność Plus oraz kierunkach jego rozwoju w 2021 roku. Spotkanie zorganizowano online. Radzie Dostępności przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Pandemia znacząco zmodyfikowała uwarunkowania realizacji niektórych projektów, w tym związanych z Programem Dostępność Plus. Jednocześnie pokazała ona możliwości i konieczność odpowiedzi na nowe, zaistniałe wyzwania.

– Okres pandemii to mimo wszystko  czas intensywnej realizacji działań w ramach Programu Dostępność Plus. To głównie czas poświęcony pracy nad wdrażaniem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jarosińska-Jedynak dodała, że kontynuowane były działania związane z przeglądem prawa w zakresie poprawy zapewniania dostępności, przygotowaniem systemu raportowania o  stanie dostępności przez wszystkie podmioty publiczne oraz prace związane z przygotowaniem postępowania skargowego oraz procesu certyfikacji dostępności dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Wiceminister wspomniała także o aktualnych projektach, konkursach i inicjatywach wspierających dostępność.

Print Friendly, PDF & Email