Trzecie Forum Serce Pacjenta we wrześniu i online

Trzecie Forum Serce Pacjenta we wrześniu i online
Fot. Pixabay

Nadciśnienie tętnicze, arytmia, niewydolność serca, wady serca czy choroba wieńcowa – to tylko niektóre tematy zaplanowane na Dni Edukacyjne tegorocznej, trzeciej edycji Forum Serce Pacjenta organizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK).

To przedsięwzięcie edukacyjne skierowane jest do pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń oraz ich bliskich. Tegoroczna, trzecia już edycja Forum Serce Pacjenta, ze względu na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, odbędzie się on-line w dniach 8-20 września 2021 r.

Forum jest stałą, integralną częścią dorocznego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jak podkreślają organizatorzy, choroby układu krążenia stanowią obecnie najważniejsze zagrożenie zdrowotne dla polskiego społeczeństwa.

Ideą Forum jest uświadamianie pacjentów oraz ich bliskich w zakresie roli prewencji i leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych oraz roli zdrowego stylu życia i sumiennego przestrzegania zaleceń lekarskich i partnerskiej postawy pacjenta w procesie skutecznej terapii kardiologicznej.

– Celem nadrzędnym Forum jest podnoszenie świadomości osób ze schorzeniami serca i naczyń w zakresie możliwości poprawy swojego stanu zdrowia i jakości życia. Aby ta świadomość rosła, jako organizatorzy Forum inicjujemy i koordynujemy stałą współpracę pacjentów i lekarzy – zaznaczają prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego III Forum Serce Pacjenta oraz prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w informacji przekazanej PAP.

Istotną częścią Forum są informacje na temat nowoczesnych metod diagnostyki i terapii farmakologicznej oraz niefarmakologicznej.

W programie tegorocznej edycji III Forum Serce Pacjenta zaplanowano między innymi specjalne Dni Edukacyjne z interaktywnymi panelami tematycznymi z udziałem ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz pacjentów z organizacji działających na rzecz chorych i pacjentów niezrzeszonych. Kolejne Dni Edukacyjne będą dotyczyły m.in. obszarów takich jak: nadciśnienie tętnicze, arytmia, niewydolność serca, wady serca czy choroba wieńcowa.

– Oprócz możliwości interaktywnej dyskusji z ekspertami przygotowaliśmy dla uczestników Forum liczne materiały edukacyjne, takie jak: broszury, ulotki, dzienniczki pomiarów, materiały filmowe i inne prezentacje multimedialne. W tegorocznej edycji Forum zamierzamy jeszcze mocniej wsłuchać się w głos Pacjentów, dla których ostatnie doświadczenia związane z pandemią COVID-19 okazały się szczególnie trudne – zaznaczają organizatorzy.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), organizator Forum, jest jednym z najdłużej działających towarzystw naukowych w Polsce. Założono je ponad 65 lat temu. Organizacja liczy blisko 6 tys. członków. PTK aktywnie działa w ramach struktur Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz The World Heart Federation. Głównym celem PTK jest promowanie profilaktyki i leczenia chorób serca i naczyń poprzez angażowanie się w innowacyjne rozwiązania umożliwiające rozwój i edukację zarówno kadry medycznej, jak i społeczeństwa.

Więcej informacji na temat Forum, ramowy plan oraz video z poprzednich edycji można zobaczyć na stronie: sercepacjenta.pl

PAP – Nauka w Polsce
Print Friendly, PDF & Email