Trwają konsultacje nad Krajową Siecią Onkologiczną

Trwają konsultacje nad Krajową Siecią Onkologiczną
Fot. Pixabay

29 października br. rozpoczął się etap uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Projekt ustawy wprowadza nowy model organizacji i zarządzania opieką onkologiczną, który ma usprawnić organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii dorosłych.

– Priorytetem jest, aby każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania otrzymywał opiekę onkologiczną opartą o jednakowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne, czyli jednolicie zdefiniowane ścieżki pacjenta, a system elastycznie odpowiadał na jego potrzeby – czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Kluczowe założenia Krajowej Sieci Onkologicznej zakładają m. in. zapewnienie wystandaryzowanej struktury ośrodków diagnostyki i leczenia onkologicznego na kilku poziomach, koordynatora Opieki Onkologicznej dla każdego pacjenta, systematyczną ocenę satysfakcji pacjenta oraz monitorowanie jakości klinicznej opieki onkologicznej na poziomie krajowym przez Krajowy Ośrodek Monitorujący – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, a na poziomie województw przez Wojewódzkie Ośrodki Monitorujące.

Oprac. red.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Print Friendly, PDF & Email