Trwa przyjmowanie wniosków do programu Orlen - Dar Serca

Trwa przyjmowanie wniosków do programu Orlen - Dar Serca
Fot. Adminstrator

Dwa miliony złotych przeznaczy Fundacja Orlen – Dar Serca na sfinansowanie programu „Moje miejsce na Ziemi”. Organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje kultury, szkoły, przedszkola i jednostki samorządowe mogą ubiegać się o granty w wysokości 4000, 7500, 10000 i 15000 złotych. Wnioski można składać do 9 września.

Celem największego programu grantowego Fundacji Orlen – Dar Serca, jest ułatwienie mieszkańcom niewielkich lokalnych społeczności realizowania działań o charakterze non-profit, których pomysłodawcami są oni sami.Podczas pierwszej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” do fundacji Orlen – Dar Serca napłynęło ponad tysiąc wniosków, a granty otrzymało niemal 300 organizacji. Aż 2/3 zrealizowanych pomysłów dotyczyło działań na rzecz społeczności z obszarów wiejskich i miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców.Wśród zwycięskich projektów znalazły się działania skierowane do różnych grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży czy osób niepełnosprawnych i seniorów.

– Osoby starsze to najszybciej powiększająca się grupa w Polsce. Potrzeba aktywizacji społecznej tej grupy osób i jej integracji z młodszymi pokoleniami jest coraz lepiej dostrzegana, dlatego do tych odbiorców było skierowane co piąte działanie, które otrzymało grant – wyjaśniła Katarzyna Różycka, prezes Fundacji Orlen – Dar Serca.

Na sfinansowanie mają szansę projekty dotyczące: upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego, zachowania dziedzictwa historycznego, a także rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz poprawy stanu środowiska naturalnego i podnoszenia świadomości ekologicznej.

– Do składania wniosków zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby zmienić swoje otoczenie na lepsze. Każdy projekt ma równe szanse na realizację. Poprzednia edycja pokazała nam, że nawet niewielkie inicjatywy mogą realnie poprawić życie mieszkańców lokalnych społeczności i stać się iskrą, która zapali ich do dalszych działań – dodała prezes Fundacji.

Nabór wniosków do tegorocznej, drugiej już edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” trwa do 9 września.

– W puli ponownie jest kilkaset grantów na łączną kwotę 2 000 000 złotych. Można ubiegać się o jedną z czterech kwot wsparcia: 4 000, 7 500, 10 000 i 15 000 złotych – powiedziała Katarzyna Różycka.

Źróło: www.centrumprasowe.pap.pl/www.orlen.pl
Print Friendly, PDF & Email