Trwa nabór do projektu "Różni podróżni - obsługa bez barier”

Trwa nabór do projektu "Różni podróżni - obsługa bez barier”
Fot. Pixabay

Trwa rekrutacja na szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego, którzy mają kontakt z podróżnymi. Mają one charakter warsztatowy.

Szkolenia kierowane są do pracowników sektora transportu zbiorowego, którzy mają na co dzień kontakt z podróżnymi np.:

  • kierowców,
  • motorniczych,
  • sprzedawców biletów,
  • członków drużyn konduktorskich,
  • pracowników świadczących usługi asysty,
  • pracowników infolinii,
  • pracowników punktów obsługi pasażera,
  • kontrolerów biletów

a także do kadry zarządzającej, w tym przedstawicieli związków zawodowych przedsiębiorstw oraz organizatorów transportu zbiorowego.

Warsztaty są realizowane w systemie dwudniowym. W programie szkolenia zawarte są takie elementy, jak: udzielanie pomocy, przekazywanie informacji czy komunikowanie się z podróżnymi – w tym z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

Wparcie oferowane jest w projekcie realizowanym  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PFRON

Print Friendly, PDF & Email