Trójmiasto: Porozumienia z UNICEF na rzecz dzieci dotkniętych kryzysem humanitarnym

Trójmiasto: Porozumienia z UNICEF na rzecz dzieci dotkniętych kryzysem humanitarnym
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska, Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu oraz Rashed Mustafa Sarwar – przedstawiciel UNICEF na Polskę podpisali porozumienia na rzecz dzieci dotkniętych kryzysem humanitarnym.

Główne założenie porozumienia, do którego przystąpiły samorządy Trójmiasta, to podjęcie działań w zakresie opieki nad dziećmi dotkniętymi kryzysem humanitarnym. Gdynia, Gdańsk i Sopot mogą liczyć na ich finansowanie ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

Pakiet partnerski dotyczy możliwości współpracy z UNICEF w zakresie zapewnienia dzieciom uchodźców i ich rodzinom dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, dostępu do edukacji, organizowania pieczy zastępczej, a także szeroko pojętej integracji ze wskazaniem również na dzieci ze społeczności przyjmującej. Finansowanie działań polegać będzie na transferze środków na konta Gmin, wskazanego partnera, którym może być Organizacja Pozarządowa lub bezpośrednim zaopatrzeniu miasta w niezbędne produkty.

– To dzisiejsze memorandum pokazuje, że nie jesteśmy sami w kryzysie związanym z opieką i wychowaniem dzieci, które do nas trafiły w wyniku agresji rosyjskiej w Ukrainie – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– Realizowaliśmy wiele działań angażując swoje środki, prowadziliśmy działania, które uzyskiwały współfinansowanie przez państwo polskie. Teraz zaczynamy kolejne etapy, tak naprawdę po etapie zaangażowania bardzo spontanicznego, szeregu rozproszonych działań przechodzimy do działań już instytucjonalnych – zapowiada prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek.

– Chcemy podejmować działania, które w młodych ludziach, którzy są u nas czasowo albo na stałe, pozostawią jak najlepsze wspomnienia o Polsce – powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

UNICEF to Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, międzynarodowa i międzyrządowa organizacja powołana przez ONZ. Wśród jej podstawowych zobowiązań jest ochrona praw dzieci dotkniętych kryzysami humanitarnymi.

Na zdjęciu – Podpisanie memorandum z UNICEF. Od lewej stoją: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Rashed Mustafa Sarwar, starszy koordynator ds. reagowania kryzysowego, przedstawiciel UNICEF na Polskę, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.
Print Friendly, PDF & Email