Trójmiasto: Pół miliona na poprawę dostępu do kultury i bibliotek

Trójmiasto: Pół miliona na poprawę dostępu do kultury i bibliotek
Fot. Element5 Digital / Pexels

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Kultura włącza”. Dzięki temu porozumieniu region otrzyma prawie 500 tys. zł z Funduszy Norweskich. Pieniądze te pomogą poprawić dostępność bibliotek i domów kultury dla każdego – osoby z niepełnosprawnością, seniora czy imigranta.

W piątek, 29 lipca ratyfikowano umowę na realizację projektu „Kultura włącza”.  Swoje podpisy na dokumencie złożyli: Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezes zarządu OMGGS Michał Glaser i Beata Neumann, wiceprezes zarządu OMGGS.

Na realizację projektu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot otrzymał 102 tys. euro (prawie 500 tys. zł) dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

We współpracy z Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku w sumie zostanie przeszkolonych 300 pracowników. Poza tym będzie opracowany zbiór zasad, dzięki którym instytucje kultury będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i imigrantów.

– Biblioteki muszą stać się przestrzeniami, w których oprócz książek Polacy i obcokrajowcy mogą „wypożyczyć” siebie nawzajem, żeby opowiadać własne historie. W projekcie wymieniamy doświadczenia pomorskich bibliotek z bibliotekami z Oslo. Już obecnie działać zaczęły kawiarnie językowe, w których zarówno imigranci, jak i stali mieszkańcy, mogą spotkać się i porozmawiać, ucząc się nie tylko języka, ale poznając również konteksty lokalne. Celem jest to, aby nawet najmniejsza biblioteka czy dom kultury były miejscem zapraszającym do spotkania i poznania się nawzajem – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.

To kolejne działania na rzecz wyrównania potencjału społecznego w metropolii. Od ponad dwóch lat wprowadzane są rozwiązania systemowe ujęte w Standardzie Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia oraz Standardzie Minimum w Integracji Imigrantów. Dokumenty te są zestawem działań, które powinna realizować każda gmina i powiat w metropolii dla poprawy warunków życia takich osób.

– W obliczu wojny w Ukrainie, która zmusiła setki mieszkańców tego kraju do emigracji i osiedlenia się m.in. na Pomorzu, wdrożenie Standardu w Integracji Imigrantów nabrało szczególnego znaczenia i stało się pilnym zadaniem dla samorządów. Projekt „Kultura włącza” doskonale wpisuje się w nasze działania na rzecz gości z Ukrainy. Od pierwszych tygodni, kiedy zaczęli do nas przyjeżdżać uchodźcy, instytucje kultury włączyły się do pomocy, nie tylko organizując zbiórki dla uchodźców, ale także otwierając świetlice dla rodzin czy prowadząc lekcje języka polskiego. Dzięki projektowi „Kultura włącza” pracownicy poszerzą swoje kompetencje, zdobędą wiedzę opartą m.in. na bogatych doświadczeniach Norwegii. W metropolii każdy ma prawo do korzystania z oferty kulturalnej – również nowi mieszkańcy i osoby z niepełnosprawnościami – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Metropolia zadba o lepszy dostęp do instytucji kultury

Projekt „Kultura włącza” potrwa dwa lata. Będzie realizowany we współpracy z partnerami – Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku. Będą w nim uczestniczyć pracownicy sektora kultury z metropolitalnych gmin – zarówno małych, lokalnych ośrodków, jak i dużych miast. Przeszkolonych zostanie 300 osób, które wezmą udział w wizytach studyjnych i warsztatach. Dzięki udziałowi w projekcie uzupełnią swoją wiedzę dotyczącą sposobów budowania różnorodnej publiczności, poszerzą kompetencje oraz otrzymają narzędzia, dzięki którym zwiększą grupę odbiorców o osoby z niepełnosprawnościami, imigrantów i seniorów.

Kluczowym elementem projektu będzie stworzenie podręcznika dobrych praktyk – zbioru zasad służących poprawie dostępności bibliotek i domów kultury na terenie OMGGS. W jego opracowanie włączą się pracownicy WiMBP. Pomogą również w organizacji szkoleń oraz przeprowadzą pilotaż dobrych praktyk w swoich placówkach.

„Kultura włącza” – wymiana doświadczeń

Projekt zakłada wymianę doświadczeń między partnerami w sferze dostępu do oferty kulturalnej bibliotek.

– Jestem przekonany o tym, że wiele mamy sobie do opowiedzenia i zaproponowania. Na Pomorzu od niedawna mierzymy się z wielkim wyzwaniem przyjęcia licznej grupy osób z Ukrainy, które u nas znalazły czasowe schronienie. Z problemem przyjęcia grup imigrantów Skandynawia mierzy się już od dawna. W Polsce od kilku lat zastanawiamy się nad zapisami ustawy o dostępności, która skłania wszystkie instytucje publiczne do tego, aby przestrzeń i działania tych instytucji były dostępne dla osób z różnych grup z niepełnosprawnościami. Skandynawia ma pewnie więcej doświadczeń w tej dziedzinie – chętnie je poznamy i chętnie przedstawimy własne. Wytypujemy 4 biblioteki publiczne w województwie pomorskim, których pracownicy będą mogli wybrać się na studyjne wizyty do Norwegii. Przyjmiemy też na Pomorzu pracowników biblioteki w Oslo. Wierzę, że „Podręcznik dobrych praktyk w poprawie dostępu do oferty kulturalnej bibliotek” będzie użyteczny i dzięki temu projektowi i współpracy drzwi pomorskich bibliotek będą jeszcze szerzej niż dotąd otwarte przed wszystkimi grupami naszych czytelników – mówi Jarosław Zalesiński, dyrektor WiMBP.

Pierwsze efekty działań już zresztą widać w pomorskich instytucjach kultury.

– Dla biblioteki projekt „Kultura włącza” ma kluczowe znaczenie, bo dzięki niemu inwestujemy w kadry. Bibliotekę tworzą ludzie dla ludzi, ważne jest, by posiadali wszelkie kompetencje do obsługi każdego czytelnika. Dzięki wymianie doświadczeń z Biblioteką Narodową w Oslo już dziś tworzymy kawiarenki językowe oparte na wolontariuszach. System sprawdził się w Norwegii przypadku uchodźców z Syrii, mamy nadzieję, że podobnie będzie u nas – mówi dr Joanna Grey, zastępca dyrektora ds. strategii i rozwoju WiMBP.

Projekt „Kultura włącza” jest realizowany w ramach programu Działanie: „Poprawa dostępności do kultury i sztuki”. Dofinansowanie przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Print Friendly, PDF & Email