Toruń: Zawieszono funkcjonowanie placówek dziennej opieki

Toruń: Zawieszono funkcjonowanie placówek dziennej opieki
Fot. Michał Kunicki / torun.pl

Decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego od 27 października do odwołania czasowo zawieszona została działalność w kilku rodzajach placówek dziennej opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Centra i kluby integracji społecznej mogą jednak kontynuować działalność wytwórczą związaną z epidemią.

Decyzje wojewody mają związek z wprowadzeniem od soboty 24 października na terenie całego kraju „strefy czerwonej”. 26 października 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski uchylił w całości swoją decyzję z 20 października 2020 r. o czasowym zawieszeniu działalności od dnia 21 października 2020 r. do odwołania w: środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora, klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, centach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej. W to miejsce wydał dwie decyzje administracyjne z mocą obowiązywania od dnia 27 października 2020 r.

Zgodnie z decyzjami wojewody od dnia 27 października 2020 r. do odwołania czasowo zostaje zawieszona działalność w:

  • środowiskowych domach samopomocy,
  • dziennych domach i klubach seniora,
  • klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • warsztatach terapii zajęciowej;

a także:

  • centrach integracji społecznej,
  • klubach integracji społecznej.

Przy czym, jeśli chodzi o dwa ostatnie typy placówek, dopuszczono możliwość kontynuowania lub prowadzenia działalności związanej z zapewnieniem organizacji działalności usługowej lub wytwórczej, w związku z ich znaczeniem dla przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii. Działalność ta może się jednak odbywać pod warunkiem spełnienia zasad bezpieczeństwa określonych w aktach prawnych wydanych w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.

Decyzje wojewody zostały skierowane do marszałka, prezydentów i burmistrzów miast, starostów oraz wójtów województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z art. 11 h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Małgorzata Litwin
Źródło: torun.pl
Print Friendly, PDF & Email