Toruń: Wsparcie samotnych rodziców

Toruń: Wsparcie samotnych rodziców
Fot. Pixabay

Nad utworzeniem jednostki pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży oraz nadaniem jej statutu głosować będą radni podczas 32. sesji Rady Miasta Torunia 22 lipca.

Do 31 grudnia 2020 r. zadania związane z zapewnieniem całodobowego, okresowego pobytu matkom i ojcom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi realizowane były przez Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Od dnia 1 stycznia 2021 r. zadania te realizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający w strukturze MOPR. Do wyodrębnienia jednostki obligują miasto zapisy ustawy o pomocy społecznej.

– W budynku Zespołu Interwencji Kryzysowej przy ul. Skłodowskiej-Curie powstanie osiem mieszkań, w których, gdy taka potrzeba zaistnieje, matki lub ojcowie z małymi dziećmi i kobiety w ciąży uzyskają pomoc – informował podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

Z dotacji z budżetu państwa na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2020 r. wyposażono część budynku zlokalizowanego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84 w meble i przeprowadzono prace remontowe dostosowujące do potrzeb tworzonej jednostki organizacyjnej. Ze wsparcia mogą korzystać osoby z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży na podstawie decyzji MOPR. W dyspozycji ośrodka wsparcia będzie pokój terapeutyczny, osiem pokoi z aneksem kuchennym i łazienką oraz wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego.

Magdalena Kujawa / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email