Toruń: Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami trwa

Toruń: Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami trwa
Fot. Małgorzata Litwin

W latach 2024-2028 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie będzie kontynuować pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Toruńskie programy wsparcia ruszają już od stycznia 2024 r.

  • Tak jak w ubiegłych latach, rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby dorosłe legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły pobierać świadczenia, ale tym razem w wysokości 200 zł miesięcznie. Taka kwota świadczenia będzie obowiązywać w 2024 roku, natomiast w kolejnych latach Rada Miasta Torunia będzie podejmować kolejne decyzje o wysokości świadczenia, jednak w kwocie nie niższej niż 200 zł.
  • Ponadto zostanie rozszerzona grupa osób uprawnionych do świadczenia dla dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – od stycznia 2024 roku o świadczenie będą mogły się ubiegać osoby uprawnione do świadczenia uzupełniającego (świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – Dz. Urz. z 2023 r. poz. 156 z późn. zm.) w wysokości od 400 zł do 500 zł (w aktualnym stanie prawnym do świadczenia uprawnia kwota 500 zł).

W 2024 roku na te świadczenia Gmina Miasta Toruń planuje przeznaczyć ok. 4 mln zł.

Należy złożyć nowy wniosek o wypłatę świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami:

  • dla dzieci wnioski można składać od stycznia 2024 r. (żeby otrzymać świadczenie za styczeń wniosek należy złożyć do 31.01.2024r.) – wzór druku
  • dla dorosłych wnioski można składać od stycznia 2024 r. (żeby otrzymać świadczenie za styczeń wniosek należy złożyć do 29.02.2024r.) – wzór druku

W przypadku wniosków składanych w styczniu 2024 r. ustalanie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie do 31 marca 2024 r.

Wnioski będzie można składać:

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (należy przesłać do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie skan wypełnionego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami),
  • w formie papierowej – w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego 38/40.

***

Linki do uchwał:
UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email