Toruń: Wspaniali poszukiwani

Toruń: Wspaniali poszukiwani
Fot. Pixabay

Znasz młodego człowieka który działa na rzecz innych, wyróżnia się prospołeczną postawą, jest wolontariuszem? – zgłoś go do Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Kandydatury przyjmuje do 6 marca 2021 r. Młodzieżowy Dom Kultury.

To jubileuszowa, 25. edycja konkursu organizowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia i Młodzieżowy Dom Kultury. Mogą być do niego zgłaszani uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Głównym jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: miejskim i ogólnopolskim.

Warunki zgłoszenia

Kandydata lub grupę może zgłosić pedagog szkoły, wychowawca klasy, dyrektor szkoły lub placówki, organizacja pozarządowa, rodzice, koleżanki i koledzy, a także kandydat lub grupa może zgłosić się sama. Zgłoszenie musi zawierać: wypełnioną kartę zgłoszenia, załączniki potwierdzające działalność kandydata lub grupy, aktualne zdjęcie kandydata lub grupy w formie elektronicznej (np. na pendrive).

Kliknij i przejdź do informacji o konkursie. Pod tym linkiem znajduje się także regulamin i karta zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 6 marca 2021 r. do sekretariatu MDK, ul. Przedzamcze 11/15 lub przesłać na adres mail: e.skonieczka@mdktorun.pl w postaci skanu. Jednak do 11.03.2021 oryginał karty wraz z dokumentacją trzeba dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.

Rozmowy Jurorów z kandydatami odbędą się 11 marca 2021 od godz. 11:00 w MDK ul. Przedzamcze 11/15, sala nr 101 – I piętro. O dokładnej godzinie rozmowy kandydat zostanie poinformowany po zebraniu wszystkich zgłoszeń.

Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń MDK, a laureaci zostaną poinformowani osobiście lub telefonicznie. Wszyscy uczestnicy otrzymają listy gratulacyjne od członków Komisji. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane do sekretariatów zainteresowanych szkół oraz do lokalnych mediów.

Wybrana przez komisję grupa Wspaniałych zostanie uhonorowana 27 kwietnia 2021 r. podczas uroczystego finału miejskiego w MDK – otrzyma z rąk Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego odznaki Wspaniałego i dyplomy gratulacyjne oraz nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Torunia. Spośród finalistów komisja dokona wyboru laureata, który będzie reprezentował Miasto Toruń na etapie ogólnopolskim. Eliminacje ogólnopolskie odbędą się 8-9 kwietnia 2021 r. w Warszawie. Finał Ogólnopolski zaplanowano na czerwiec. Wtedy zostanie ogłoszona Ogólnopolska Ósemka Wspaniałych.

Historia konkursu

Inspiracją do zorganizowania Konkursu był dla pani Joanny Fabisiak znany western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i zwyciężają. To proste przesłanie – wystarczy niewielu, by zmienić wiele – było pełne optymizmu i doskonale nawiązywało do założeń planowanego Konkursu. Celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

Toruń do konkursu przystąpił w 1994 roku. W ciągu 24 lat wybrano 110 młodych ludzi, którzy noszą miano Wspaniałego. Sześcioro z nich zdobyło tytuł Wspaniałego Polski, są to: Miłosz Pawłowski (1999 r.), Maja Marulewska (2003 r.), Mateusz Rzewuski (2006 r.), Agnieszka Purzycka (2015), Marta Szymańska (2016) i w 2019 roku Natalia Bożejewicz. Laureaci konkursu swoją pracę wolontariacką mogą kontynuować w Klubie „Ośmiu” w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu. W 2020 roku konkurs nie odbył się z powodu pandemii.

Magdalena Kujawa / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email