Toruń: Uczniowie dostają laptopy

Toruń: Uczniowie dostają laptopy
Fot. Natalia Przytarska / torun.pl

Miasto rozpoczęło dystrybucję nowoczesnych laptopów do toruńskich szkół. Sprzęt za niemal 100 tys. zł ma umożliwić uczniom naukę w systemie zdalnym.

Do 26 kwietnia 2020 r. (stan na 17 kwietnia) lekcje w polskich szkołach nie mogą odbywać się stacjonarnie. Konieczne jest więc przeprowadzenie ich zdalnie, a do tego potrzebny jest odpowiedni sprzęt komputerowy. Aby wszyscy uczniowie mogli korzystać z edukacji na odległość, Gmina Miasta Toruń zakupiła nowoczesny sprzęt, który przekazany został do toruńskich szkół. Dystrybucja laptopów rozpoczęła się 16 kwietnia 2020 r.

Toruńscy uczniowie otrzymają 50 laptopów, w tym 34 laptopy pozyskane w ramach programu Polska Cyfrowa i 16 laptopów zakupionych przez Gminę Miasta Toruń. Ponadto z programu uzyskano 17 modemów internetu bezprzewodowego.

Sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących uczniów pochodzących, m.in. z rodzin wielodzietnych, o niskim statusie społecznym, czy z domów dziecka. Każda szkoła otrzymała po jednym, dwóch laptopach, w zależności od potrzeb. Informacje o zapotrzebowaniu na sprzęt zostały przekazane przez dyrektorów szkół.

W wyrównywaniu szans edukacyjnych pomaga również Fundacja Platon. Obecnie prowadzi zbiórkę na zakup tabletów dla trzech toruńskich szkół. Do tej pory udało się jej pozyskać środki na 13 urządzeń.

Gmina złożyła także wniosek do Inicjatywy Środkowo-Europejskiej o wsparcie w maksymalnej wysokości na zakup kolejnych komputerów – staramy się o 40 tys. euro.

Natalia Przytarska / torun.pl
Źródło: torun.pl
Fot. Natalia Przytarska
Print Friendly, PDF & Email