Toruń: Szpital Miejski z SOR-em

Toruń: Szpital Miejski z SOR-em
Fot. Adam Zakrzewski

Na ostatniej sesji, 17 marca radni przyjęli zaktualizowany statut Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Zmiany w uchwale podyktowane są planowanym rozpoczęciem działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz udzielania świadczeń ambulatoryjnych z zakresu onkologii klinicznej.

– Obecnie trwają prace końcowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – od 1 kwietnia planowane jest jego uruchomienie. Nareszcie obecny SOR, a dawna Izba Przyjęć, będzie godziwie opłacany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Istniała bowiem do tej pory pewna dysproporcja – przeznaczano ok. pięciokrotnie mniej środków finansowych na świadczenia w izbie przyjęć niż w szpitalnym oddziale ratunkowym – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski.

Oprócz zmian w statucie związanych z utworzeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zawarto w nim także roszczerzenie udzielanej pomocy medycznej o świadczenia ambulatoryjne z zakresu onkologii klinicznej.

– Onkologia kliniczna w Szpitalu Miejskim jest szczególnie ważna również z tego powodu, że na jego terenie działają już ambulatoryjne porady hematologiczne – dodaje prezydent.

SOR w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim

Szpitalny Oddział Ratunkowy, tzw. SOR, to wyodrębniona komórka organizacyjna szpitala, w której personel medyczny udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Każdy zgłaszający się na SOR powinien zostać przyjęty. O kolejności przyjęć pacjentów decyduje stan zdrowia weryfikowany przez personel medyczny.

SOR w miejskiej lecznicy powstaje na bazie dawnej Izby Przyjęć. Umowę z Ministerstwem Zdrowia w tej sprawie podpisała 19 grudnia 2019 r. ówczesna dyrektor szpitala Krystyna Zaleska. Koszt całkowity projektu wynosi ponad 10 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W ramach inwestycji oddział powiększył swój inwentarz o aparaturę specjalistyczną. Znajduje się tam m.in. przyłóżkowe RTG czy przewoźne USG. Wyposażone zostały także dwa stanowiska resuscytacyjno-zabiegowe, dwa stanowiska wstępnej intensywnej terapii i cztery stanowiska obserwacyjne. Zwiększyła się również sama powierzchnia oddziału – jest to obecnie 941 m².

Inwestycja umożliwi poprawę warunków pracy kadry, a tym samym zapewni pacjentom większe bezpieczeństwo zdrowotne. Ułatwi także realizowanie bardziej specjalistycznych procedur, które wymagają odpowiedniego sprzętu oraz personelu, a przez to są droższe.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie infrastruktury sektora ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego oraz poprawa dostępności usług medycznych poprzez utworzenie nowego szpitalnego oddziału ratunkowego. Warto dodać, że będzie to już drugi szpitalny oddział ratunkowy w Toruniu.

Natalia Przytarska / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email