Toruń: Szkolenia dla pracowników socjalnych

Toruń: Szkolenia dla pracowników socjalnych
Fot. Pixabay

ROPS Toruń poinformował, że trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej, które realizowane są w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami: Uczelnią Korczaka i Uniwersytetem Szczecińskim.

Szkolenia dają możliwość rozwoju kadr pomocy i integracji społecznej w zakresie podwyższenia kompetencji miękkich niezbędnych przy wykonywaniu pracy socjalnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom socjalnym przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Tematyka szkoleń dla pracowników socjalnych obejmuje:

 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Prowadzenie pracy socjalnej – realizacja projektu socjalnego.
 • Metody i techniki pracy socjalnej – Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego (zajęcia warsztatowe).
 • Procedura przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r.w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Bezpieczeństwo pracownika socjalnego podczas wykonywania zadań – szkolenie z elementami samoobrony.
 • Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności i jej rodziną (zajęcia warsztatowe).
 • Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z rodziną oparta na holistycznym rozwiązywaniu problemów (zajęcia warsztatowe).
 • Metody i techniki pracy socjalnej – Jak prowadzić rozmowę z trudnymi osobami? (zajęcia warsztatowe).
 • Praca z przypadkiem w oparciu o nowatorskie techniki w pracy socjalnej (dialog motywujący, coaching, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach).
 • Pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza potrzeb środowiska lokalnego w pracy socjalnej.
 • Tworzenie katalogu usług w społeczności lokalnej.
 • Ponadto w ramach w/w projektu zostały także uruchomione zapisy na superwizję pracy socjalnej. Każdy zainteresowany pracownik socjalny może zapisać się na spotkanie z superwizorem pracy socjalnej – indywidualnie lub grupowo.

Kontakt w sprawie szkoleń oraz superwizji – zgłoszenia są przyjmowane drogą mailową na adres: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl.

Informacje i formularze rekrutacyjne: uczelniakorczaka.pl.

E-mail: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl, lub telefon: 573 337 651.

Dodatkowe informacje

Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zakwalifikowanie 20 uczestników.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu – ukończenie szkolenia nie daje II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Zakres godzinowy każdego ze szkoleń to 16 godzin – są realizowane w ciągu 2 dni. Szkolenia mogą być przeprowadzone zarówno stacjonarnie (w Warszawie, na ul. Urbanistów 3), jak i on-line (czwartek-piątek lub sobota-niedziela).

ROPS Toruń
Print Friendly, PDF & Email