Toruń: Szkoła dla szczęśliwych dzieci

Toruń: Szkoła dla szczęśliwych dzieci
Fot. Sławomir Kowalski

Przy Specjalnej Szkole Podstawowej nr 19 w Toruniu miasto chce wybudować basen rehabilitacyjny. Taką radosną informację przekazał prezydent Torunia 10 maja 2023 r. podczas uroczystości z okazji 110-lecia istnienia placówki.

Jubileuszowa uroczystość w siedzibie szkoły przy ul. Dziewulskiego 41 c, połączona z obchodami  8. Wojewódzkiego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie, zgromadziła liczne grono gości: przedstawicieli władz miasta i kuratorium, byłych i obecnych pracowników i uczniów placówki, rodziców oraz przyjaciół z toruńskiego środowiska osób niepełnosprawnych. Miasto reprezentowali prezydent Torunia Michał Zaleski, radni Rady Miasta: Krystyna Żejmo-Wysocka, Margareta Skerska-Roman i Bartosz Szymański oraz dyrektor Wydziału Edukacji Anna Łukaszewska.

– Wiemy, że szkoła ta jest miejscem wyjątkowym i szczególnym, które Państwo współtworzycie, mając tu dobre i bardzo dobre warunki do szczególnie trudnej i odpowiedzialnej pracy opiekuńczo-wychowawczej. Potrzeba i charakter działalności tej szkoły są niekwestionowane. Niewiele szkół w Toruniu, myślę i w całej Polsce, wymaga od siebie takiej zażyłości, znajomości i zaufania jak Państwa wspólnota – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. – Największe wartości są w sercach tych, którzy tu pracują, każdej nauczycielki i nauczyciela, dyrekcji, osób z administracji i obsługi, ale także rodziców, którzy mają bardzo bliskie kontakty ze szkołą. To było zawsze i jest nadal zwyczajem w długiej, 110-letniej historii tej placówki.

Na jubileusz miasto podarowało szkole duży, 86-calowy monitor interaktywny, ale to nie koniec urodzinowych prezentów. Jak zapowiedział prezydent Torunia Michał Zaleski, na najbliższej sesji zwróci się do Rady Miasta Torunia z wnioskiem o uzupełnienie funduszy na budowę basenu rehabilitacyjnego dla „Dziewiętnastki”, podobnego, jaki kilka lat temu powstał przy Szkole Podstawowej nr 26.

– Wszystko, co robimy, robimy dla naszych dzieci – żeby były szczęśliwe, uśmiechnięte, rozwijały swoje pasje i umiejętności – mówiła obecna dyrektor szkoły Alicja Golon. – Nie byłoby tej szkoły w takim kształcie, gdyby nie liczne grono naszych przyjaciół, wspierających nas instytucji, sponsorów i rodziców, którzy bardzo aktywnie włączają się w nasze działania, pozyskując na nie fundusze. Dziękuję wszystkim , którzy razem z nami pracują na sukces naszych dzieci.   

Zgromadzeni na uroczystości obejrzeli prezentacje poświęcone uczniom, nauczycielom i teraźniejszości szkoły oraz spektakl, w którym o historii placówki opowiadali jej kolejni dyrektorzy lub osoby grające ich rolę.

Szkoła Specjalna w Toruniu ma długą tradycję. Została otwarta w 1913 roku, jeszcze za czasów zaboru pruskiego, w budynku przy Szosie Chełmińskiej 38 (obecnie budynek przedszkola przy Szosie Chełmińskiej 40). Założycielem i pierwszym kierownikiem Hilfsschule für Schwachbefahigte był Niemiec Alojzy Salberg. Szkoła liczyła 4 oddziały i 5 nauczycieli, a jej głównym zadaniem było nauczanie dzieci  z trudnościami praktycznych umiejętności. W kolejnych latach placówka zmieniała siedziby: z Szosy Chełmińskiej 38 trafiła tuż przed wojną na ul. Prostą 4, w czasie II wojny światowej była zamknięta, potem krótko mieściła się przy ul. Łaziennej, by w latach 1946 – 1982 zagościć na dłużej w budynku z pruskiego muru przy ul. Kościuszki 24, a następnie w latach 1982 – 1991 w budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 (dziś przedszkole).

W obecnym obiekcie przy ul. Dziewulskiego 41c szkoła mieści się od roku 1991. Dyrektorem szkoły jest od 2008 r. pani Alicja Golon. Placówka od 2010 r. nosi imię bł. ks. S. W. Frelichowskiego. Domeną jej działalności jest przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w tym spektrum autyzmu, do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym miasta. Poza codzienną działalnością edukacyjną placówka jest organizatorem wielu wydarzeń i imprez, m.in. Wojewódzkiego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie, Integracyjnych Spotkań Mikołajkowych, a także licznych konferencji naukowych poświęconych pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W szkole aktywnie działa 75. Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku, której animatorką jest laureatka Orderu Uśmiechu Katarzyna Brożek. Szkoła działa w Stowarzyszeniu Olimpiad Specjalnych i realizuje program „Młodzi Sportowcy”. Uczniowie biorą też udział w konkursach i przeglądach artystycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W 2009 r. przy szkole powstało Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin „Dziewiętnastka”, które działa na rzecz podnoszenia kompetencji społecznych niepełnosprawnych uczniów, zdobywając fundusze na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, festyny rodzinne czy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane w soboty.

Aktywna współpraca ze szkołami wyższymi, w tym Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, zaowocowała podpisaniem w 2016 r. porozumienia, na mocy którego Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego została szkołą ćwiczeń UMK. W ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Czytelnictwa w 2021 r. szkoła uczestniczyła zdalnie  w spotkaniu z Panią Prezydentową Agatą Kornhauser-Dudę, która podzieliła się z dziećmi swoimi zainteresowaniami czytelniczymi. Efektem spotkania było zaproszenie grupy szkolnej do Warszawy do Pałacu Prezydenckiego.

Od 1 września 2022 r. w szkole funkcjonują także klasy przysposabiające do pracy, w wyniku czego Szkoła Podstawowa jest ponownie cześcią Zespołu Szkół nr 19.

Więcej o historii szkoły

Warto dodać, że w ramach obchodów jubileuszu 110-lecia na 11 maja 2023 r. zaplanowana jest, współorganizowana przez szkołę, konferencja naukowa pn. „Życie z neuroróżnorodnością” w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK.

UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email