Toruń: Są wstępne listy do BO 2021

Toruń: Są wstępne listy do BO 2021
Fot. Pixabay

104 projekty znalazły się na wstępnej liście do głosowania w Budżecie Obywatelskim Torunia na rok 2021. Łączna wartość zadań przekracza 17,5 mln zł.

10 września 2020 r. zespół weryfikujący opublikował wstępną listę projektów do głosowania w Budżecie Obywatelskim Torunia na rok 2021. Znalazły się na niej 104 projekty o łącznej szacowanej wartości 17 527 600 zł. Na przyszły rok torunianie mają do rozdysponowania 7 580 000 zł.

Najwięcej zadań jest na liście ogólnomiejskiej – aż 31. Z list lokalnych najwięcej pozycji zawierają wykazy dla Bydgoskiego – 17 projektów. Sześć projektów z pul lokalnych zostało przeniesionych do puli ogólnomiejskiej – są to: O0704 (poprzednio GB0068); O0705 (poprzednio GB0072); O0706 (poprzednio CH0478); O0707 (poprzednio SK0337); O0708 (poprzednio SK0339); O0709 (poprzednio SK0343). Jeden projekt ogólnomiejski (O0649) został przeniesiony do puli lokalnej Chełmińskie (CH0489).

W wykazie projektów, które nie przeszły pozytywnie weryfikacji znalazło się 44 pozycji. Z tego 3 wycofane przez wnioskodawców oraz 2 już zaplanowane do wykonania w ramach innych działań miejskich. Najczęstsze powody odrzucenia to: niezgodność z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego, niezgodność z przepisami szczegółowymi, np. w zakresie odległości obiektów od budynków i dróg, kwestie bezpieczeństwa, własność terenów.

Co dalej?

Do 18 września 2020 r. torunianie mogą składać do Prezydenta Miasta Torunia odwołania od decyzji zespołu weryfikującego. Odwołania można składać w formie pisemnej lub elektronicznie, przy czym w każdym przypadku konieczne jest podanie informacji umożliwiających identyfikację osoby wnoszącej odwołanie oraz oczywiście numeru i tytułu projektu, którego dotyczy odwołanie.

Adresy, na które można składać odwołania:

  • Prezydent Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną opublikowane ostateczne listy projektów do głosowania i projektów odrzuconych. Głosowanie odbędzie się w październiku 2020 r.

Przejdź do list:

•    wstępna lista projektów przeznaczonych DO GŁOSOWANIA;

•    wstępna lista projektów, które nie przeszły weryfikacji i zostały odrzucone.

Magdalena Winiarska
Źródło: UM Toruń
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email