Toruń: Rusza budowa Toruń Space Labs

Toruń: Rusza budowa Toruń Space Labs
Fot. Sławomir Kowalski

Do  lipca 2023 r. przy ul. Łokietka w Toruniu powstanie kompleks Toruń Space Labs – ośrodek innowacyjnych badań technologicznych. 12 stycznia przedstawiciele miejskiej spółki Urbitor podpisali umowę z głównym wykonawcą inwestycji – firmą Wegner Sp. z o.o. Sp. k.

Kompleks Toruń Space Labs będzie miejscem twórczej wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu nowoczesnych technologii , m.in. kosmicznych, dotyczących robotyzacji obserwacji astronomicznych i budowy komponentów technologii satelitarnych. W liczącej niespełna 2000 m kw. przestrzeni ośrodka znajdą się pomieszczenia badawcze, wyposażone w zaplecze technologiczne, całoroczny namiot sferyczny oraz multimedialne sale demonstracyjne. Infrastruktura ta umożliwi prowadzenie wyspecjalizowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych.

– Nowe miejsce na mapie Torunia, powstające z myślą o małych i średnich firmach z branży innowacyjnych technologii, które potrzebują do rozwoju nowoczesnych powierzchni biurowych, ale również specjalistycznych laboratoriów, przestrzeni badawczych i eksperymentalnych. Tu znajdą swoje miejsce, tu będą mogły przebywać i kreować swoje pomysły, sprawdzać ich efektywność, a potem wychodzić z tym na rynek – streścił ideę TSL prezydent Torunia Michał Zaleski. – Toruń Space Labs to projekt realizowany z myślą o przyszłości Torunia. Liczymy na to, że przyciągnie do naszego miasta kolejne firmy z branży nowoczesnych technologii z całego województwa.

Uroczysta inauguracja przedsięwzięcia odbyła się 12 stycznia w siedzibie Toruńskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Władysława Łokietka 5. W obecności prezydenta Torunia umowę sygnował prezes spółki Urbitor Wojciech Świtalski, a z ramienia wykonawcy Michał Kościucha – dyrektor kontraktu z firmy Wegner Sp. z o.o. Sp. k. W spotkaniu uczestniczyli również Wojciech Klabun – koordynator projektu Toruń Space Labs ze spółki Urbitor, Monika Mazur-Świerczyńska – prezes Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Paweł Żywiecki – prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń.

– Dzisiejsze wydarzenie wieńczy kilkuletni okres przygotowywania tego projektu, pozyskiwania koniecznych zgód i środków zewnętrznych na jego realizację – mówił Wojciech Klabun, koordynator projektu TSL z ramienia spółki miejskiej Urbitor. – Projekt ten ma doprowadzić do powstania w Toruniu nowoczesnej infrastruktury biznesowej, która nie tylko zwiększy szanse toruńskich przedsiębiorców, ale również, z uwagi na formę, będzie jedną z nowych wizytówek miasta.

Idea utworzenia Toruń Space Lab jako miejsca rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości pojawiła się w 2018 r. Miasto i jego partnerzy szukali najlepszej formuły finansowej i organizacyjnej dla tego przedsięwzięcia. Ostatecznie projekt będzie realizowany przez trzy podmioty: Toruńskie Laboratorium Biznesu (spółkę utworzoną przez Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych – Lidera Projektu), spółkę miejską Urbitor (Partnera Projektu) oraz przyszłego operatora infrastruktury TSL – Fundację Przedsiębiorczy Toruń. Na czele tego ostatniego stoi Paweł Żywiecki, od lat związany z rozwojem branży nowoczesnych technologii w Toruniu.

– Projekt Toruń Space Labs ma być kolejnym elementem ekosystemu, który od ośmiu lat staramy się rozwijać w ramach Toruńskiego Inkubatora Technologicznego. Przede wszystkim odpowiada na potrzeby działających w Toruniu firm technologicznych, m.in. z branży kosmicznej, które już dzisiaj liczą się na rynku polskim i światowym, realizując duże projekty, m.in. we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną. Ten obiekt da im nowe, ogromne możliwości rozwojowe – podkreślił Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń.

Czas na realizację inwestycji jest bardzo krótki, kompleks Toruń Space Labs ma być bowiem gotowy do 31 lipca 2023 r. Ale, jak zapewniają partnerzy, jest realny. Przedsięwzięcie obejmuje projektowanie i budowę trzykondygnacyjnego budynku głównego z przylegającym do niego parterowym modułem prototypowni, całorocznym namiotem sferycznym (SPACE ARENA) oraz zakupem specjalistycznego wyposażenia dla placówki. W living labach i fab labach będzie możliwe m.in. przygotowanie robotów eksploracyjnych, badania wytrzymałości materiałów, wykorzystanie druku 3D, telemedycyny.

Na projekt miasto pozyskało fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szacowana łączna wartość inwestycji to ponad 22 mln zł, z czego dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 15,3 mln zł.

Małgorzata Litwin / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email