Toruń: Rekrutacja do przedszkoli miejskich

Toruń: Rekrutacja do przedszkoli miejskich
Fot. Adam Zakrzewski / torun.pl

24 lutego rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Rekrutacja potrwa do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Wykaz przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych  w  szkołach podstawowych oraz zasady rekrutacji znajdują się TUTAJ. https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 24 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 stycznia 2020 r.

Kryteria obowiązujące w rekrutacji określone zostały w uchwale nr 552/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.1208).

W celu ułatwienia rodzicom załatwienia spraw formalnych związanych z rekrutacją do różnych placówek, terminy dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów klas I w szkołach podstawowych są zbieżne.

Adrian Aleksandrowicz / torun..pl
Źródło: torun.pl
Fot. Adam Zakrzewski / torun.pl
Print Friendly, PDF & Email