Toruń: Nowe mieszkania chronione w kamienicy przy Bydgoskiej

Toruń: Nowe mieszkania chronione w kamienicy przy Bydgoskiej
Fot. Sławomir Kowalski

W wyremontowanej kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 powstało 12 mieszkań chronionych treningowych. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze z rąk prezydenta Michała Zaleskiego 24 sierpnia 2023 r.

Mieszkanie chronione treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Takie właśnie mieszkania zostały utworzone w budynku przy ul. Bydgoskiej 74. Od jesieni 2023 r. na parterze działa Dzienny Dom Pobytu Senior +, a na trzech piętrach rozlokowanych jest 12 mieszkań – 8 przeznaczonych dla pełnoletnich, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) i 4 mieszkania, w których swoje miejsce znalazły osoby objęte Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności.

– Osoby opuszczające pieczę zastępczą często są to osoby mają 18-19 lat, które po osiągnięciu pełnoletniości nie mają dokąd wrócić. Dzięki mieszkaniom chronionym mają szansę wejść w dorosłe życie lepiej przygotowane. Oprócz tego, że mają tu swoje Z kolei wszystkie osoby wychodzące z bezdomności pracują, są mieszkańcami Torunia, dzięki temu, ze już pracują, będą w stanie się utrzymać – wyjaśniał Rafał Walter, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– Są to mieszkania chronione także ekonomicznie. Opłaty w tych mieszkaniach będą dotyczyły mediów. Oczywiście, istnieje możliwość zmniejszania opłat w sytuacjach, kiedy poziom dochodów własnych jest niższy niż ten wynikający z przepisów – dodał prezydent Michał Zaleski.

24 sierpnia 2023 r. prezydent Michał Zaleski wręczył klucze do mieszkań pięciorgu osobom – trojgu wychowankom pieczy zastępczej i dwojgu wychodzącym z bezdomności. Jak zaznaczył prezydent, mieszkania są w pełni przygotowane, nowi lokatorzy mogą zamieszkać w nich już dziś. – Życzę Państwu, abyście dobrze skorzystali z tej możliwości i abyście traktowali to miejsce jako swoje własne. Szukajcie sposobów na to, również dzięki swojej swoją aktywności wasze usamodzielnienie stawało się rzeczywistością – zwrócił się prezydent Michał Zaleski do nowych mieszkańców kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74.

– Mieszkania chronione są na jakiś czas, po to, żeby przy pomocy specjalistów pomóc osobom w nich mieszkającym wejść w takie funkcjonowanie, żeby mogły się w pełni usamodzielnić. Osoby opuszczające pieczę zastępczą mogą z nich korzystać do ukończenia 25 lat, a w przypadku osób wychodzących z bezdomności są to sprawy indywidualne – zaznaczył Rafał Walter, dyrektor MOPR.

Każde z 12 mieszkań składa się z pokoju z aneksem kuchennym i z łazienką. Są one w pełni wyposażone w m.in. łóżko bądź kanapę, szafkę nocną, szafę na ubrania, biurko, stół, sprzęty gospodarstwa domowego, bieliznę pościelową. Na każdym piętrze jest także pralnia.

Oprócz mieszkań na dwóch piętrach znajdują się pokoje dla specjalistów udzielających wsparcia, zarówno psychologicznego, jak i w sprawach urzędowych. Do dyspozycji mieszkańców jest także wyposażona świetlica.

– Utworzenie takiego miejsca było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 2,8 mln zł na remont, przebudowę, modernizację budynku, a docelowo także na wyposażenie pomieszczeń – podkreślił prezydent Michał Zaleski. Koszt całego zadania wyniósł ok. 3,2 mln zł.

W ramach zadania wykonano: nową opaskę wokół budynku, odtworzono nawierzchnię z kostki betonowej, dostosowano budynek do przepisów ppoż., wykonano nowe otwory drzwiowe oraz nadproża. Wykonano ściany działowe oraz wentylację, przeprowadzono prace wykończeniowe ścian wewnętrznych (malowanie, wyłożenie glazury), położono posadzki, wykonano renowację stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną. Ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano remont dachu, zainstalowano instalację fotowoltaiczną, wyremontowano i przebudowano korytarz, klatkę schodowa, wyremontowano piwnice, wykonano windę osobową zewnętrzną.

***

Kilka faktów:

  • Kamienica przy ul. Bydgoskiej 74 została wyremontowana w ramach projektów pn. „Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu – etap I, II i III” współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Wsparcie w mieszkaniach chronionych treningowych realizowane będzie w ramach projektu pn. „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!” realizowanego ze środków finansowych UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • Koszt całkowity: 3 152 548,97 zł
  • Kwota dofinansowania: 2 860 925,75 zł
  • Wkład własny: 291 623,22 zł
  • Zadanie zrealizowane przez MOPR w Toruniu i Toruńskie Centrum Usług Społecznych we współpracy z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu.
UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email