Toruń: Nabór tematów do planu konsultacji społecznych

Toruń: Nabór tematów do planu konsultacji społecznych
Fot. Adminstrator

Prezydent Torunia ogłosił nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2020 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgów oraz organizacje pozarządowe, w terminie do 20 listopada 2019 r.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych może zgłosić:

  • rada okręgu;
  • grupa co najmniej 150 mieszkańców;
  • co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Dokładna procedura składania wniosku o przeprowadzenie konsultacji jest zawarta w Regulaminie konsultacji społecznych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 835/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych.

Materiał pomocniczy do procedury stanowi infografika, którą można pobrać TUTAJ.

Wnioski należy składać w formie pisemnej, na adres:

Prezydent Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Termin składania wniosków upływa 20 listopada 2019 r. Dla wniosków nadesłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski, które wpłyną zostaną przekazane do zaopiniowania Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, która sporządzi listę rankingową zgłoszonych propozycji. Będzie ona stanowić materiał pomocniczy dla Prezydenta w ustaleniu propozycji harmonogramu konsultacji społecznych na 2020 rok i przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta Torunia w tej sprawie.

Fot. i źródło: torun.pl
Print Friendly, PDF & Email