Toruń: „Moje życie wolne od uzależnień”

Toruń: „Moje życie wolne od uzależnień”
Fot. Pixabay

Fundacja Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie w ramach ogłoszonego przez prezydenta Torunia otwartego konkursu ofert realizuje w toruńskich szkołach program profilaktyczny pn. „Moje życie wolne od uzależnień”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 55 000 zł.

Głównym celem programu jest zmniejszenie ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów na temat skutków sięgania po substancje psychoaktywne w młodym wieku, a przy tym wzmocnienie czynników chroniących w zakresie rozwoju samoświadomości i poczucia własnej tożsamości, a także umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Projekt zakłada realizację programu profilaktycznego dla uczniów 10 toruńskich szkół. W każdej klasie zgłoszonej do programu przeprowadzane są trzy warsztaty 90-cio minutowe na temat:

  • Uzależnienia (90 minut)
  • Radzenie sobie z konfliktami (90 minut)
  • Rozwój tożsamości i osobowości (90 minut)

Warsztaty realizowane są w duchu profilaktyki pozytywnej. Oznacza to, że poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej uzależnień od substancji psychoaktywnych, skupiają się one na budowaniu zasobów chroniących rozwój psychospołeczny młodych ludzi. Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i zachowań na konstruktywne. Podczas zajęć wykorzystywane są dynamiczne prezentacje Prezi oraz materiały filmowe. Scenariusze zajęć są dopasowane do wieku i możliwości poznawczych uczniów.

Dotychczas w warsztatach wzięli udział uczniowie następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego w Toruniu,

2. Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Romualda Traugutta,

3. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej w Toruniu,

4. Szkoła Podstawowa im. 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu,

5. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu,

6. VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu,

7. IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu,

8. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu,

9. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu.

Łącznie: ok. 1600 uczniów toruńskich szkół.

Dodatkowo program zakłada przeprowadzenie ewaluacji oraz przygotowanie raportów dla szkół, a także przekazanie dla uczestników zajęć opasek silikonowych #profilaktykapozytywna i ulotek profilaktycznych o tematyce antydopalaczowej.

Marcin Pryka / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email