Toruń: Mieszkania dla seniorów

Toruń: Mieszkania dla seniorów
Fot. Lech Kamiński / torun.pl

Na tzw. osiedlu Jar gotowe są dwa budynki z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych i niepełnosprawnych.

– Pomoc dla osób starszych w tym szczególnie dla niepełnosprawnych jest bardzo ważnym instrumentem działania samorządu lokalnego. W Toruniu podejmujemy działania wielokierunkowe. Jednym z pomysłów nowych i jeszcze niezbyt często spotykanych w Polsce jest tworzenie mieszkań, w których mieszkać będą osoby dotknięte osłabieniem wynikającym z wieku bądź niepełnosprawności – wyjaśnia prezydent Michał Zaleski podczas środowej wizyty w nowych budynkach. Inwestycja ta realizowana jest w ramach nowego programu Gminy Miasta Toruń pn. „Mieszkanie dla osób starszych i niepełnosprawnych”.

Z myślą o tych osobach Gmina Miasta Toruń we współpracy z Toruńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybudowała przy ul. Watzenrodego 15 oraz 15A w Toruniu dwa dwupiętrowe budynki wielorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej 1 907,37 m2. Łącznie znajduje się w nich 48 lokali mieszkalnych o powierzchni od 33,04 m2 do 48,08 m2. Są to mieszkania dwupokojowe z osobną kuchnią bądź z aneksem.

Budowa mieszkań została sfinansowana środkami pochodzącymi od Gminy Miasta Toruń (3,1 mln zł), z Funduszu Dopłat (3,1 mln zł) i ze środków Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (ok. 690 tys. zł). Oprócz tego blisko 4,2 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Łącznie koszt budowy obiektu przez TTBS wynosi blisko 12 mln zł.

Na parterze budynku przy ul. Watzenrodego 15 zlokalizowane będą m.in. Klub Seniora, Dom Dziennego Pobytu. Na wyposażenie tych pomieszczeń MOPR otrzymał właśnie z funduszy unijnych blisko 2,5 mln zł w ramach Projektu „Aktywny senior” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Prowadzenie obu działalności skierowanych do mieszkańców nowych budynków przez pierwsze dwa lata to koszt 2,7 mln zł, z czego prawie 1,65 mln zł to również środki unijne, pozostałą część kwoty zapewni Gmina Miasta Toruń.

Zajęcia w Klubie Seniora oraz w Domu Dziennego Pobytu przeznaczone będą dla 30 osób, także niemieszkających w tych blokach. – W Klubie Seniora będą prowadzone zajęcia świetlicowe, kulturalne, informacyjne i o charakterze terapeutycznym. Z kolei w Domu Dziennego Pobytu odbywać się będą zajęcia terapeutyczne, z zakresu podstawowej rehabilitacji ruchowej, a także zajęcia pozwalające osobom starszym i niesprawnym na spędzanie wspólnego i urozmaiconego czasu. Wyposażenie obu pomieszczeń będzie podyktowane ich funkcją. Znajdą się tam stoły, krzesła, fotele, kanapy, półki, a także podstawowe zaplecze kuchenne – zaznacza Jarosław Bochenek, dyrektor MOPR.

Ważnym elementem będzie prowadzona we wszystkich mieszkaniach teleopieka. W jakiej formie będzie się ona odbywać, zostanie rozstrzygnięte po zakończeniu naboru lokatorów. Teleopieka bowiem będzie dostosowana do potrzeb osób, które tu zamieszkają.

Oferta wynajmu tych mieszkań skierowana jest do osób, które obecnie są najemcami mieszkań komunalnych należących do GMT, lub są potencjalnymi najemcami tych mieszkań, tj. znajdują się na listach mieszkaniowych. Są to osoby:

  • niesamodzielne (np. z uwagi na niepełnosprawność lub chorobę, które ograniczają samodzielność);
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia przez pomoc społeczną;
  • mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie Gminy Toruń.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, czyli dochód dla osoby samotnej – 1 051,50 zł, dochód dla gospodarstwa domowego wieloosobowego 792,00 zł na osobę.

Przyjmowanie wniosków zaczyna się dziś (24 stycznia) i potrwa do 14 lutego 2020 r.

Wnioski można pobrać w siedzibie Biura Mieszkalnictwa (Legionów 220), MOPR (Konopnickiej 13/1), ZGM (Grudziądzka 159 b), TTBS (Watzenrodego 17) oraz w PIUM-ach.

Dokumenty do pobrania także poniżej:

Pomocy przy wypełnianiu wniosków udzielał będzie również MOPR poprzez imiennie wyznaczoną osobę.

Formularze zgłoszeniowe z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie Biura Mieszkalnictwa.

Pierwsi seniorzy będą mogli wprowadzać się do swych mieszkań już w marcu 2020 r.

Za najem lokalu będzie obowiązywał czynsz w wysokości 7,57 zł/m2. Według szacunków, za najmniejsze z dostępnych mieszkań o pow. 33,04 m kw. Trzeba będzie miesięcznie uiszczać opłatę ok. 430 zł (w tej kwocie są także media), a za 48,08 m kw. – ok. 600 zł.

To jednak nie koniec inwestycji realizowanych z myślą o seniorach. Także przy ul. Watzenrodego TTBS już w połowie 2020 r. rozpocznie prace związane z budową kolejnych dwóch bloków, również z 48 mieszkaniami, tym razem przeznaczonych dla osób starszych spoza zasobu komunalnego.

– Będzie to oferta skierowana do osób, które mogą sprzedać swój majątek i wpłacić 20% wartości budowanego mieszkania – wyjaśniła Elżbieta Kowalska, dyrektor Biura Mieszkalnictwa. Według harmonogramu, ich budowa zajmie 14 miesięcy, licząc od momentu rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy.

Magdalena Winiarska / torun.pl
Źródło: torun.pl
Fot. Lech Kamiński
Print Friendly, PDF & Email