Toruń: Koordynatorka ds. organizacji pozarządowych

Toruń: Koordynatorka ds. organizacji pozarządowych
Fot. Małgorzata Litwin

Katarzyna Dąbrowska pełni od 1 czerwca 2023 r. funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Torunianka, absolwentka kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji UMK (studia licencjackie i magisterskie), ukończyła też studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami publicznymi na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Na koncie ma również wiele dodatkowych szkoleń z zakresu administracji i prawa zamówień publicznych. Przez wiele lat zasiadała w komisji ds. konkursów w zakresie rozwoju sportu oraz komisji ds. stypendiów sportowych. Od 2020 r. jest członkinią Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Pełniła też funkcję auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2015.

Z Urzędem Miasta Torunia jest związana od 24 lat. Dotychczas pracowała w Wydziale Sportu i Rekreacji, gdzie zajmowała się m.in. rozliczaniem dotacji oraz sportem i rekreacją. Pracę w tym wydziale zakończyła 31 maja na stanowisku głównego specjalisty.

Jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji będzie się zajmować koordynacją działań w zakresie tworzenia standardów współpracy administracji publicznej z III sektorem. To m.in.:     

  • udział w konsultowaniu i monitorowaniu programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi;
  • diagnozowanie potrzeb środowiska toruńskich organizacji pozarządowych;
  • wspieranie organizacji pozarządowych w realizowaniu projektów na rzecz mieszkańców;
  • realizacji nowych przedsięwzięć wynikających z rozpoznanych potrzeb lokalnej społeczności;
  • kreowanie polityki informacyjnej, dotyczącej zagadnień współpracy miasta  z organizacjami pozarządowymi;
  • pełnienie roli doradczej i mediacyjnej w sprawach dotyczących kształtowania relacji pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi;
  • konsultowanie i monitorowanie programów współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi;
  • współorganizowanie spotkań przedstawicieli Gminy z organizacjami pozarządowymi;
  • koordynacja przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych;

Prywatnie pani Katarzyna Dąbrowska jest mamą trójki dzieci – dorosłej córki i dwóch synów licealistów.

UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email