Toruń: Jubilaci uhonorowani w ratuszu

Toruń: Jubilaci uhonorowani w ratuszu
Fot. Sławomir Kowalski / torun.pl

Po przerwie spowodowanej pandemią miasto powraca do tradycyjnej formy wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 8 czerwca dziesięć par otrzymało odznaczenie w Ratuszu Staromiejskim.

To już druga taka uroczystość w ostatnim czasie. Pierwsza miała miejsce 27 maja w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie również 10 par zostało odznaczonych przez prezydenta Torunia Michała Zaleskiego medalami przyznanymi przed szczytem pandemii, przy czym każda para odbierała odznaczenie osobno, przy zachowaniu obowiązujących wówczas zasad epidemicznych.

Złagodzenie obostrzeń umożliwiło powrót uroczystości do wnętrz Ratusza Staromiejskiego i wspólne świętowanie wszystkich jubilatów w jednej sali. Nadal zachowano jednak większy dystans i inne niezbędne środki ostrożności.

Jubilaci, którzy otrzymali medale 8 czerwca 2021 roku:

  • Jadwiga i Antoni Burda, 51-lecie
  • Danuta i Stanisław Fik, 51-lecie
  • Felicja i Stanisław Filipscy, 51-lecie
  • Maryka i Henryk Kamińscy, 51-lecie
  • Marianna i Józef Kochanowscy, 61-lecie
  • Wiesławai Józef Kuliś, 51-lecie
  • Teresa i Jerzy Słoma, 51-lecie
  • Anna i Józef Tomaczak, 51-lecie
  • Elżbieta i Jerzy Wiśniewscy, 51-lecie
  • Alicja i Jerzy Żelaskowscy, 51-lecie

Odznaczenia są nadawane małżeństwom z co najmniej 50-letnim stażem. Jubilaci lub ich krewni składają stosowny wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego i wówczas uruchamiana jest procedura przyznania medali. Trwa ona zwykle kilka miesięcy, gdyż dokumenty przekazywane są z Torunia do Warszawy, gdzie jest wydawana decyzja administracyjna. Medale nadaje Prezydent RP, a przekazuje jubilatom przedstawciel samorządu terytorialnego właściwego dla miejsca ich zamieszkania.

W Toruniu od lat ceremonia przekazania medali ma bardzo uroczystą formę. Jubilaci są zapraszani do zabytkowej Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, gdzie medale wręcza im, wraz z kwiatami i upominkiem od miasta, prezydent Torunia Michał Zaleski. W oprawie jest krótki koncert, toast i wspólne zdjęcia. W uroczystości biorą też udział krewni i przyjaciele jubilatów. Podobnie było i tym razem.

Małgorzata Litwin / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email