Toruń: Dofinansowanie na projekty dla rodzin i seniorów

Toruń: Dofinansowanie na projekty dla rodzin i seniorów
Fot. Adminstrator

Gminne projekty wsparcia osób potrzebujących otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wysokość dofinansowania to ponad 10 milionów złotych.

25 września 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazano umowy na dofinansowanie w ramach RPO WKP. Gmina Miasta Toruń otrzymała wsparcie dwóch projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt: „Wspólnie działamy. Toruń zmieniamy!” realizowany będzie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021. Ma na celu zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie Toruńskiego Klubu dla Rodzin, oraz wzrost dostępu do usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych.

Projekt skierowany zostanie do mieszkańców Torunia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

  • 30 rodzin borykających się z trudnościami w pełnieniu funkcji wychowawczej,
  • 8 osób opuszczających pieczę zastępczą,
  • 10 osób bezdomnych.

W ramach projektu utworzona zostanie świetlica środowiskowa.

– Dzięki tym działaniom nauczymy uczestników projektu jak przezwyciężać trudności. Pozwoli to także na zawarcie przyjaźni, wymianę doświadczeń i integrację lokalnej społeczności – wyjaśnia Jarosław Bochenek dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który będzie realizować projekt.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych.

MORP, przy wsparciu środków z RPO, realizować będzie także projekt „Aktywny Senior”. Od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku zaplanowano szereg działań skierowanych do osób niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. W projekcie weźmie udział 200 osób.

– Ten projekt ma wspomagać osoby, które nie były do tej pory społecznie aktywne. Dotyczy to osób, które będą korzystały z mieszkań wspomaganych oraz specjalnych centrów, które powstaną na osiedlach – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Dzięki działaniom podjętym w ramach projektu powstaną cztery dzienne domy pobytu, klub seniora oraz 116 mieszkań wspomaganych (w pełni wyposażonych i umeblowanych), w których zamontowany zostanie system informujący opiekuna o niebezpieczeństwach, m.in. złym samopoczuciu czy upadku osoby starszej.

Całkowita wartość projekt to ponad 10 mln złotych z czego prawie 9,4 mln to dofinansowanie z RPO WKP w ramach EFS.

Adrian Aleksandrowicz
Źródło: torun.pl
Fot. Lech Kamiński
Print Friendly, PDF & Email